Jaunumi

Rīt, 8. maijā plkst. 10.00 Latvijas Dabas fonds, Latvijas Biškopības biedrība un Ekodizaina kompetences centrs iesniegs Zemkopības ministram Eiropas Savienības pilsoņu parakstīto petīciju, kura pieprasa aizsargāt bites no kaitīgajiem pesticīdiem, ieviešot pienācīgu pesticīdu risku izvērtēšanas procesu. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) “Bišu vadlīnijas”, kas izstrādātas 2013. gadā, līdz pat šim laikam nav saņēmušas vajadzīgo dalībvalstu atbalstu plašākai piemērošanai. Lai arī maija otrajā pusē paredzētais balsojums par vadlīnijām Eiropas komisijā ir atlikts, dalībvalstu organizācijas un pilsoņi turpina aicināt atbildīgās ministrijas apstiprināt “Bišu vadlīniju” pilno versiju, un 8. un 9. maijā vairākās ES dalībvalstīs notiks...
07.05.2019
Daba iet bojā tādā ātrumā, kāds pasaules vēsturē vēl nav pieredzēts. Savvaļas sugas izmirst aizvien straujāk, un tas radīs ļoti smagas sekas cilvēkiem visā pasaulē. Tā vēsta šodien, 6. maijā, Parīzē publiskotais “Globālais bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma ziņojums.” Latvijas Dabas fonds uzskata, ka Ziņojums skaidri un objektīvi parāda, kāda ir dabas situācija, un aicina visus politikas veidotājus Latvijā ar to iepazīties, lai aptvertu problēmu nozīmi,  un rīkotos. Ziņojumu sagatavoja starpvaldību zinātnes-politikas platforma bioloģiskajai daudzveidībai un ekosistēmu pakalpojumiem jeb IPBES, un tas ir pats aptverošākais izvērtējums, zināšanu un politikas ieteikumu apkopojums par bioloģiskās daudzveidības...
06.05.2019
Ir pavasaris, un atkal tūkstošiem cilvēku Latvijā un visā pasaulē seko līdzi tam, kas notiek dabas tiešraidēs – putnu ligzdās un arī pirmās zemūdens kameras ainās no nēģu nārsta vietas. Melnie stārķi – pēdējais brīdis olai Aprīļa sākumā atgriezās mums jau no pagājušā gada pazīstamais melno stārķu tēviņš Kaupo, un sāka atjaunot un ar sūnām izklāt iepriekšējās sezonas beigās sabrukušo ligzdu, kā arī saukt draudzeni. Aprīļa pēdējās dienās cerības sagaidīt partneri beidzot piepildījās, taču jāsaka, ka pēdējā brīdī. Var cerēt, ka tagad vērojamā pārošanās būs veiksmīga, taču droši par to varēsim būt pēc aptuveni nedēļas vai desmit dienām, kad veiksmes gadījumā ligzdā būs ola. Ja ligzdošana tiek uzsākta ļoti vēlu, jaunajiem putniem var pietrūkt...
29.04.2019
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Biškopības biedrība un Ekodizaina kompetences centrs aicina Latvijas iedzīvotājus parakstīt petīciju, kura pieprasa Eiropas Savienības lēmumu pieņēmējiem aizsargāt bites no kaitīgajiem pesticīdiem, nobalsojot par pienācīgu pesticīdu risku izvērtēšanas procesu. 20. maijā ir paredzēta Eiropas Komisijas Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas (SCoPAFF – fitofarmaceitisko līdzekļu nodaļas) apspriede un balsojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes izstrādāto “Bišu vadlīniju” piemērošanu. Petīcijas paraksti pirms šī balsojuma tiks iesniegti dalībvalstu zemkopības ministriem. Petīcija parakstāma šeit: https://actions.sumofus.org/a/save-the-bees-stop-approving-bee-harming-...
26.04.2019
Latvijas Dabas fonda tiešraides no putnu aizsargājamo putnu sugu ligzdām šopavasar papildina jauna, vēl nebijusi tiešraide – kamera rādīs zemūdens dzīvi nēģu nārsta laikā Ziemeļkurzemes Raķupē. Raķupe ir Irbes baseina upe, kas ir samērā dziļa un ar pastāvīgi augstu ūdens līmeni. Līdz ar to tā ir viena no retajām nēģu un lašveidīgo nārsta upēm, kura ir brīva no bebru aizsprostiem. Tāpēc Raķupē laikā no 2015.-2017. gadam tika veikta Latvijā pirmā mākslīgās nēģu nārsta vietas ierīkošana – tika radīta mākslīga straujtece. Latvijā šāda tipa upē tik apjomīgi apsaimniekošanas darbi tika veikti pirmo reizi, un pēc darbu veikšanas jau pirmajā nārsta sezonā tika novēroti daudzi desmiti nārstojošu upes nēģu Lampetra fluviatilis un strauta nēģu...
25.04.2019
Mazais ērglis (Clanga pomarina) ir viens no Eiropā sastopamajiem plēsīgajiem putniem, un Latvijā dzīvo liela tā populācijas daļa – aptuveni 20% no visas pasaules mazajiem ērgļiem un ap 40% no Eiropas Savienības mazajiem ērgļiem. Tāpēc Latvija ir īpaši atbildīga par sugas globālo saglabāšanu. Latvija ir starp tām nedaudzajām valstīm, kas ir nozīmīgākās mazā ērgļa genofonda glabātājas. Pirmais mazā ērgļa sugas aizsardzības plāns Latvijā tika izstrādāts 2000. gadā, taču tas netika oficiāli apstiprināts. Šobrīd Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar ērgļu pētnieku Uģi Bergmani projekta “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā” ietvaros ir izstrādājis jaunu sugas aizsardzības plānu, kas balstīts jaunākajos zinātniskajos datos par mazā ērgļa...
24.04.2019
Latvijas Dabas fonda projekts GrassLIFE meklē komandas biedru! Aicinām mums pievienoties MOBILĀ GANĀMPULKA PALĪGU • Ja vēlies vasaru pavadīt simpātisku Galovejas govju un nedaudz nekaunīgu aitu kompānijā, palīdzot mūsu pieredzes bagātajiem “kovbojiem”,• ja proti rīkoties ar rokas zāles pļāvēju vai varbūt pat motorzāģi,• ja nebaidies no intensīva darba lauka apstākļos un garām darba stundām,• ja esi gatavībā strādāt izbraukumos visā Latvijā - DOD MUMS ZIŅU! Mēs piedāvājam:• Unikālu pieredzi darbā ar pirmo Latvijas mobilo ganāmpulku• Darbu skaistākajās Latvijas dabiskajās pļavās• Adekvātu atalgojumu pēc stundu likmes p.s Autovadītāja tiesības ir obligātas. Ja ir traktora vadīšanas tiesības – lieliski! Pamata darba vieta – Augšlīgatne. Šis ir...
23.04.2019
Sabiedriskās apspriešanas ietvaros Latvijas Dabas fonds sniedza viedokli par plānotās kūdras ieguves Rustūžu purvā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojumu. LDF uzskata, ka IVN ziņojums ir sagatavots ļoti virspusēji un tajā izdarīti nepamatoti secinājumi, ka kvalitatīva Eiropas Savienības nozīmes neskartu augsto purvu biotopa un nozīmīgu īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu iznīcināšana plānotās kūdras ieguves vietā neradītu būtisku negatīvu ietekmi uz vidi. Saskaņā ar IVN ziņojumam pievienotajiem ekspertu atzinumiem “tuvākajā apkārtnē nav līdzvērtīgas platības un kvalitātes augstie purvi, Rūstužu purvam ir būtiska nozīme bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un tas kalpo kā nozīmīga dzīvotne gan augu, gan dzīvnieku sugām un ir sugu...
18.04.2019
Latvijas Dabas fonda padomes priekšsēdētāja Inga Račinska par to, kas viņu iedesmo un ko viņa iesaka lasīt un pieredzēt citiem. Dabas kapitāls Viens no lielākajiem dabas aizsardzības jomā strādājošo izaicinājumiem ir paskaidrot dabas nozīmi cilvēka dzīvē tā, lai to saprastu ikviens – gan ome laukos, gan ministrs. Tāpēc īpašu prieku man sagādāja grāmata, kuras autors ar šo darbu tiek galā lieliski - vienkārši, bet izsmeļoši aprakstot to, cik vērta ir daba. Grāmatu “Nature’s Fortune” iesaku jebkuram dabas aizsardzības speciālistam, kas vēlas sarunāties ar cilvēkiem, un jebkuram cilvēkam, kas vēlas saprast dabas aizsardzības nozīmi ekonomikā. Tās autors ir Marks Terceks (Mark Tercek), ASV lielākās dabas aizsardzības organizācijas Nature...
05.04.2019
Klimata pārmaiņas šobrīd ir pasaulei izšķirīgi svarīgs jautājums, un to apturēšanai ir jāveic izmaiņas visās cilvēka darbības jomās. Latvijā viens no galvenajiem siltumnīcefekta gāzu (SEG) avotiem ir lauksaimniecība, kas veido 24% no visām valsts SEG emisijām, turklāt Latvija ir valsts ar Eiropas Savienībā otro lielāko lauksaimniecības SEG emisiju īpatsvaru. Tāpēc Latvijas Dabas fonds kopā ar Vides risinājumu institūtu, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru un Čehijas Zinātnes un sabiedrības centru jau otro gadu īsteno projektu “LIFE CRAFT: Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā”. Projekta mērķis ir Latvijā pārbaudīt un praktiski demonstrēt SEG emisijas mazinošas lauksaimniecības prakses, kuras tajā pašā laikā ļauj...
04.04.2019