Tiešraide

 
JŪRAS ĒRGLIS (Haliaeetus albicilla) Durbe 

Šajā ligzdā mājo Raimis un Milda. Pagājušajā gadā viņiem bija divi mazuļi - Vilnis un Robe. Lasi šīs ligzdas stāstu! Šogad martā izdētas jau trīs olas. Kā veiksies ar ligzdošanu? Vērojam! 

Ligzdā notiekošo iespējams komentēt Dabasdati.lv forumā latviešu valodā un Looduskalender.ee forumā angļu valodā.


RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMA JUMTA BITES

Rīgas Latviešu biedrība (RLB) jau otro gadu uz RLB nama jumta uz Vērmanes dārza liepu ziedēšanas laiku izvieto medus bišu saimes – RLB jumta bites.

Pagājušajā gadā RLB jumta bites ievāca vairāk nekā 64 kg medus, kurš  Latvijas biškopības biedrības konkursā tika atzīts par otro gardāko Latvijā!

Arī šogad projekta mērķis ir ne tikai ievākt gardo medu, bet arī popularizēt urbāno dravniecību, likt sabiedrību aizdomāties par bišu nākotni pasaulē un vienlaikus sumināt šī gada jubilārus – RLB kaimiņus un sadarbības partnerus -  Latvijas Universitāti un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju 100 gadu jubilejā.

Projekts tiek rīkots sadarbībā ar Latvijas Biškopības biedrību, Latvijas Dabas fondu, Pilsoniskās sabiedrības attīstības fondu, Rewind un lieliskajiem Liepiņmuižas biteniekiem.

 


NĒĢI RAĶUPĒ

Pirmā Latvijas Dabas fonda tiešraides kamera no zemūdens pasaules ierīkota nēģu nārstošanas vietā Raķupē. 

Paredzams, ka nēģu nārstošana sāksies maija pirmajā pusē un turpināsies divas līdz trīs nedēļas. Daudzo upes baseinā esošo purvu dēļ ūdens Raķupē ir tumšs, tādēļ redzamība nav tāda, kā strautos un upītēs, ko baro galvenokārt avoti.

Raķupe ir Irbes baseina upe, kas ir samērā dziļa un ar pastāvīgi augstu ūdens līmeni. Līdz ar to tā ir viena no retajām nēģu un lašveidīgo nārsta upēm, kura ir brīva no bebru aizsprostiem. Tāpēc Raķupē laikā no 2015.-2017. gadam tika veikta Latvijā pirmā mākslīgās nēģu nārsta vietas ierīkošana – tika radīta mākslīga straujtece. Latvijā šāda tipa upē tik apjomīgi apsaimniekošanas darbi tika veikti pirmo reizi, un pēc darbu veikšanas jau pirmajā nārsta sezonā tika novēroti daudzi desmiti nārstojošu upes nēģu Lampetra fluviatilis un strauta nēģu Lampetra planeri. Līdz ar to Raķupe ir arī ievērojams paraugs tam, kā iespējams aizsargāt retās sugas un atjaunot Latvijā nozīmīgu zvejas resursu.*

**Vairāk par zivju nārsta vietas izveidi dabas liegumā “Raķupes ieleja” var lasīt Helmuta Hofmaņa rakstā rakstu krājumā “AKTUĀLI BIOTOPU  UN SUGU DZĪVOTŅU  APSAIMNIEKOŠANAS PIEMĒRI LATVIJĀ” https://www.daba.gov.lv/upload/File/zin_p/ZIN_P_biotopu_apsaimniekosana_...

 


ŪPIS (Bubo bubo) 

Pirmo reizi tiešraidē ūpju dzīvi vērojām 2017. gada vasarā, kad daudzi iemīļoja mazos ūpēnus un viņu gādīgos vecākus. 2018. gadā ūpju pāris tika manīts ligzdā, taču ligzdošana nenotika. Kas būs šogad? Vērojam! 

Ligzdas stāstu lasi šeit!

Ligzdā notiekošo iespējams komentēt Dabasdati.lv forumā latviešu valodā un Looduskalender.ee forumā angļu valodā.


 

 

ZIVJĒRGLIS (Pandion haliaetus)

Kamerā vērojamā ligzda atrodas Kurzemē - Saldus novadā. Pagājušajā gadā te saimniekoja Teo un Tija, taču tiešraides sistēmu perēšanas laikā sabojāja zibens. Kad atgriezāmies pie ligzdas laikā, kad mazuļiem jau vajadzēja būt gredzenošanas vecumā, tā bija bija tukša. Kas notika - to vairs uzzināt nevarēsim. Bet skatāmies, kas ligzdā norisināsies šogad! 

Ligzdas stāstu lasi šeit! 

Ligzdā notiekošo iespējams komentēt Dabasdati.lv forumā latviešu valodā un Looduskalender.ee forumā angļu valodā.

 


MELNAIS STĀRĶIS (Ciconia nigra)

Šī melno stārķu ligzda mums jau ir zināma – turpināsim vērot jau kopš pērnā gada pazīstamo ligzdu Siguldas novadā. Pētnieki šo ligzdu ir novērojuši jau vairākus gadus, ligzdošanas teritorija ir zināma kopš 1982. gada. Ligzda atrodas šī gada dzīvotnē  - vecā boreālajā mežā ar 150-200 gadus vecām priedēm un dobumainiem kokiem, tāpēc ir iespējams, ka tiešraidē dzirdēsim arī vairāku pūču sugu balsis. Pagājušajā gadā Gaja un Kaupo izaudzināja četrus mazuļus. Vērosim, kas notiks šogad! 

Visu ligzdas stāstu lasi šeit! 

Ligzdā notiekošo iespējams komentēt Dabasdati.lv forumā latviešu valodā un Looduskalender.ee forumā angļu valodā.

 


MAZAIS ĒRGLIS (Clanga pomarina), ligzda bērzā

Tiešraidē redzamā mazo ērgļu ligzda Zemgalē ir zināma kopš 2017. gada jūlija, kad tajā konstatēts viens jaunais putns. Tā ir būvēta bērzā aptuveni 20 metru augstumā. Spriežot pēc ligzdas materiāla, ligzda ir vismaz piecus gadus veca (apakšējās daļas jau ir daļēji sadalījušās). Tiešsaistes kameras sistēma šajā vietā ir izvietota 2018. gada pavasarī. Vēlāk, ligzdošanas sezonas laikā, ligzdā uzturējās mazo ērgļu pāris, tomēr ligzdošana netika uzsākta. 

Tiešraides kameras darbību pie mazā ērgļa ligzdas nodrošina Latvijas Dabas fonds projekta "Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā" (LIFE AQPOM) ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas LIFE+ programma un līdzfinansē Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija.

Ligzdā notiekošo iespējams komentēt Dabasdati.lv forumā latviešu valodā un Looduskalender.ee forumā angļu valodā.

Lasi vairāk par mazo ērgli www.mazaiserglis.lv!


MAZAIS ĒRGLIS (Clanga pomarina), ligzda eglē

Ligzda atrodas Zemgales rietumu malā. Tā ir atrasta 2018. gadā, kad ērgļi ligzdoja sekmīgi – ligzdu atstāja viens jaunais putns. Diemžēl savu pirmo lidojumu uz ziemošanas vietām tas nepiedzīvoja – 2019. gada sākumā jau pieauguša jaunā putna atliekas tika atrastas uz zemes aptuveni 100 metru attālumā no ligzdas.

Ligzda ir būvēta eglē 17 metru augstumā, stabilā trīs žuburu žāklē. Pēc novietojuma tā ir vērtējama kā tipiska mazo ērgļu ligzda – aptuveni puse no visām mazo ērgļu ligzdām Latvijā atrodas eglēs, un liela daļa no tām ir būvēta šādās vietās, kur stumbra lūzuma vietā zari ir izveidojuši vairākas jaunas galotnes. Spriežot pēc ligzdas izmēriem un materiāla stāvokļa, ligzda ir vismaz piecus gadus veca.

Kameras sistēmu pie šīs ligzdas izvietoja Jānis Ķuze un Jānis Rudzītis. Paldies par atbalstu Jānim Kažotniekam un Renātei Kviesei!

Tiešraides kameras darbību pie mazā ērgļa ligzdas nodrošina Latvijas Dabas fonds projekta "Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā" (LIFE AQPOM) ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas LIFE+ programma un līdzfinansē Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija.

Ligzdā notiekošo iespējams komentēt Dabasdati.lv forumā latviešu valodā un Looduskalender.ee forumā angļu valodā.

Lasi vairāk par mazo ērgli www.mazaiserglis.lv! http://www.mazaiserglis.lv


Latvijas Dabas fonds jau kopš 2012. gada pie aizsargājamo putnu ligzdām izvieto interneta tiešraides kameras – gan sabiedrības izglītošanai, gan pētniecības nolūkos. 2018. gada sezonā tiešraidē varēja vērot astoņas ligzdas - apdzīvotas divas jūras ērgļu ligzdas, melnā stārķa ligzdu,  kā arī divas mazo ērgļu ligzdas, vistu vanaga un ūpja ligzdu, kurās neizveidojās pāris, bet tāpat tās sniedza vērtīgu ieskatu dabas norisēs.

Tiešraides no aizsargājamo putnu ligzdām varam nodrošināt, pateicoties daudzu brīvprātīgo darbam un sabiedrības ziedojumiem. Putnu vērošana noteikti arī tavu dzīvi padara krāsaināku!

ZIEDO, LAI TIEŠRAIDES VARĒTU SKATĪTIES ARĪ TURPMĀK!

Ziedošana ar pārskatījumu vai Paypal
Visas tiešraides kameras vienā logā

Pievienojies Dabasdati.lv forumam, uzzini sīkākās putnu dzīves nianses, aplūko forumiešu noķertos interesantākos kadrus un dalies ar saviem vērojumiem un domām!

ATBALSTĪTĀJI

 

Liels paldies visiem privātajiem ziedotājiem!

 

Datu pārraide: Finansiālais atbalsts un 4G rūteri: Sistēmas konfigurācija: