Cenu aptauja "14 koka informācijas stendu izgatavošana projekta “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” LIFE 16 NAT/LV/000262 vajadzībām"

25.04.2022

Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties cenu aptaujā "14 koka informācijas stendu izgatavošana projekta “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” LIFE 16 NAT/LV/000262 vajadzībām"

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 05.05.2022

Pieteikumu iesniegšanas veids: elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi ldf@ldf.lv

Darba uzdevums un pieteikumā ievietojamā informācija pieejama šeit.

Pretendents piedāvājumu iesniedz brīvā formātā.

Iesniedzamā piedāvājuma precizējums:

1. Izgatavotās koka konstrukcijas nav nepieciešams transportēt un uzstādīt, tāpēc šīs aktivitātes nav jāparedz tāmē;

2. Ir nepieciešamas tikai stendu virszemes konstrukcijas (līdz pamatiem);

3. Tāmē nepieciešams iekļaut divas izmaksu pozīcijas, kuras saistās ar konstrukciju gatavības pakāpi: konstrukcijas pa daļām un jau samontētas konstrukcijas.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām vērsties pie Latvijas Dabas fonda pārstāves Ditas Stalovskas, rakstot uz e-pasta adresi dita.stalovska@ldf.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 22 36 80 37.