Pļavas garšas diena Sitas un Pededzes palienē

26.06.2024

Latvijas Dabas fonds un dabas zemnieks Jurijs Prokofjevs 6. jūlijā aicina uz jau otro Pļavas garšas dienu Sitas un Pededzes palienē. Šajā dienā kopā ar saimnieku un dabas ekspertiem varēs iepazīties ar saimniecības pļavām un to dabas vērtībām, kā arī uzzināt, kā noris saimniekošana mitrājos, kurus Latvijas Dabas fonds šogad iecēlis par gada dzīvotni. Tāpat pasākuma dalībniekiem tiks piedāvāta pļavas gaļas garšotava ar restorāna “Meat Chef” šefpavāru Kasparu Jansonu un iespēja uzzināt, kas ir dabisko pļavu produkti. Dalība pasākumā ir bez maksas, taču vietu skaits ierobežots, tāpēc interesentiem nepieciešams iepriekš pieteikties.

Jurija Prokofjeva saimniecība “Sita Nature park” atrodas dabas lieguma “Sitas un Pededzes paliene” teritorijā. Te Pededzes upe ir izteikti līkumaina un liegumā ir plaši dabiskie zālāji un liela dabisko zālāju biotopu daudzveidība, ligzdo daudzi pļavu putni. Pēc lietavām un palu laikā Sitas un Pededzes palienes zālāji strauji applūst un veido plašas applūdušas teritorijas, jo upe tek pa mālainām augsnēm ar zemu ūdens caurlaidību. Līdz ar to paliene veic nozīmīgu ekosistēmu pakalpojumu – ūdens uzņemšanu un attīrīšanu, tādā veidā pasargājot tālākos laukus un tīrumus.

Ko nozīmē saimniekot šādā teritorijā? Kā sadzīvot ar neprognozējamo dabu un regulāro applūšanu? Kādas dabas vērtības mājo šādās teritorijās? Un ko var šādās teritorijās ražot? Kā garšo dabisko pļavu produkti un kā tos var atpazīt un iegūt? To visu varēs uzzināt Pļavas garšas dienā 6. jūlijā.

Ierašanās pasākuma vietā no plkst. 10.30, savukārt plkst. 11.00 sāksies ekskursija Latvijas Dabas fonda ekspertu – pļavu zinātāju Baibas Strazdiņas un Līgas Gavares, kā arī ornitologa Jāņa Ķuzes pavadībā. Pēc apmēram 7 km garā pārgājiena pa palieņu pļavām, saimniecības pagalmā varēs piedalīties Elitas Melnes meistarklasē par pļavas augu izmantošanu dabas produktu radīšanā,  iegādāties medu no dabiskajām pļavām, ko piedāvās saimniecība “Priežukalns”, kā arī kopīgi ar restorāna “Meat Chef” šefpavāru Kasparu Jansonu, kā arī kooperatīvo sabiedrību “Latvijas liellops” būs iespēja iepazīt dabiskajās pļavās audzētu liellopu gaļas gatavošanu un pagatavotajos ēdienos izgaršot pļavu. Pasākums notiks līdz plkst. 17.00.

Dalība Pļavas garšas dienā ir bez maksas, taču vietu skaits ir ierobežots un iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta: https://ej.uz/pļavas_garšas_diena

Pasākums notiek ar projektu LIFE MarshMeadows: Integrēta mitrzemju atjaunošana Latvijā un Lietuvā un LIFE IP LatViaNature: Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija atbalstu. Projekti tiek īstenoti ar ES LIFE programmas finansiālu atbalstu.