Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” zālāju botāniskās un ornitoloģiskās vērtības uzlabošana un to apsaimniekošanas iespēju pilnveidošana

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.05.2017.–31.08.2018.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri
Finansētāji
Latvijas Vides Aizsardzības fonds, Latvijas Dabas fonds
Norises vieta

Dabas liegums “Lielupes palienes pļavas”

Projekta vadītājs
Ģirts Strazdiņs
Projekta koordinators
Baiba Strazdiņa
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Vīlandes iela 3-7, Rīga LV 1010
Mājas lapa

Īstenot dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” dabas aizsardzības plānā paredzētos pasākumus, lai:

  1. mazinātu Lielupes palienes zālāju fragmentāciju un uzlabotu ligzdošanas apstākļus zālājos ligzdojošajiem putniem;
  2. uzlabotu botānisko kvalitāti zālājos, kuri neatbilst ES nozīmes zālāju biotopu kvalitātes kritērijiem;
  3. uzlabotu zālāju apsaimniekošanas iespējas;
  4. nodrošinātu piemērotāko apsaimniekošanu no ganīšanas atkarīgajiem zālāju biotopiem;
  5. veiktu apsaimniekošanas sekmju efektivitātes novērtēšanu.

 

 

Aktivitātes: 

1. Strauji augošo koku un krūmu ciršana un izcirstā materiāla aizvākšana.
2. Izcirsto koku un krūmu sakņu frēzēšana un augsnes līdzināšana.
3. Niedru pļaušana un izpļautā materiāla aizvākšana.
4. ES nozīmes zālāju biotopu botāniskās kvalitātes uzlabošana.
5. Aploku un ganību vārtu labošana un uzstādīšana.
6. Caurteku atjaunošana, zālāju apsaimniekošanas iespēju nodrošināšanai.
7. Pārmitro zālāju hidroloģiskā izpēte, pārmitro lieguma zālāju apsaimniekošanas iespēju uzlabošanai nākotnē.
8. Apsaimniekošanas pasākumu efektivitātes novērtēšana.
9. Informācijas stendu uzstādīšana.
10. Sabiedrības informēšana par lieguma dabas vērtībām, to aizsardzības un apsaimniekošanas vajadzībām un veiktajiem apsaimniekošanas pasākumiem.