Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība

Projekta pase
Projekta norises laiks
07.04.2020. - 31.12.2022.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri
Finansētāji
Latvijas Vides aizsardzības fonds
Norises vieta

Latvija

Projekta vadītājs
Ilze Priedniece
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
67830999, 26562163
E-pasts
Adrese
Blaumaņa iela 32-8 Rīga, LV-1011
Mājas lapa

Uzturēt un pilnveidot portālu Dabasdati.lv, lai attīstītu sabiedrisko zinātni Latvijā un veicinātu Latvijas dabas vērtību apzināšanu un aizsardzību.

Aktivitātes: 

Projekta uzdevumi:

1. Veikt portāla ikdienas koordinēšanas darbus - koordinēt sugu noteikšanu, komunicēt ar novērojumu ziņotājiem un brīvprātīgajiem administratoriem, izskatīt komentārus pie rakstiem un novērojumiem, sniegt atbildes, labot sugu nosaukumus, dzēst aizskarošus komentārus u.tml.
2. Sadarbībā ar sugu ekspertiem un dabas biedrībām regulāri publicēt aktuālas dabas ziņas, rakstus, pārskatus un intervijas ar aktīvākajiem portāla lietotājiem, kā arī ziņas par notikumiem tiešsaistes ligzdās.
3. Regulāri publicēt aktuālo informāciju un aktīvi komunicēt ar sekotājiem Dabasdati.lv kontos sociālajos tīklos Twitter un Facebook par aktualitātēm dabā, interesantiem novērojumiem, akcijām u.c.
4. Reizi ceturksnī apkopot un sagatavot ilustratīvu pārskatu ar statistiku par portālā Dabasdati.lv ziņotajiem novērojumiem, lietotājiem un apmeklētību.
5. Reizi ceturksnī vai pēc pieprasījuma iesniegt datus Dabas aizsardzības pārvaldei (DAP) par īpaši aizsargājamām sugām un invazīvajām sugām DAP noteiktā formātā integrēšanai valsts dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”.
6. Nodrošināt portāla nepārtrauktu un korektu darbību, sniedzot atbilstošu tehnisko atbalstu.
7. Veikt portāla pārprogrammēšanu, pārejot uz starptautiski izmantoto Ornitho platformas programmatūru, un līdz šim uzkrāto datu pārnesi.
8. Noorganizēt ikgadējas portāla lietotāju kopsapulces.
9. Uzturēt sadarbību ar EuroBirdPortal u.c. starptautiskām un nacionāla līmeņa sabiedriskās zinātnes iniciatīvām.