Inovatīvas pieejas jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringam un dabas vērtību aizsardzības stāvokļa novērtēšanai Baltijas jūrā (projekta akronīms: MARMONI)

Projekta pase
Projekta norises laiks
2010. gada oktobris - 2015. gada marts
Izpildītājs
Baltijas Vides Forums - Latvija
Partneri

Latvijā: Latvijas Hidroekoloģijas institūts, Vides risinājumu institūts, Latvijas Dabas fonds un Dabas aizsardzības pārvalde

Igaunijā: Baltijas Vides Forums-Igaunija un Igaunijas Jūras institūts

Somijā: Somijas Vides institūts un Somijas Medniecības un zvejniecības izpētes institūts

Zviedrijā: Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūra

Finansētāji
Eiropas Komisijas LIFE+ programma, Latvijas Vides aizsardzības fonds, projekta partneri u.c. donori
Norises vieta

Baltijas jūra

Projekta vadītājs
LIFE+ projekta vadītāja - Heidrun Fammler (Baltijas Vides Forums-Latvija) LDF daļas vadītājs - Ainārs Auniņš
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Dzirnavu 73-2, Rīga, LV-1011, Latvija
Mājas lapa

Galvenais projekta mērķis: izstrādāt inovatīvu pieeju, lai novērtētu jūras bioloģisko daudzveidību un tās aizsardzības stāvokli, kā arī apzinātu cilvēka ietekmes apmērus. Projekta ietvaros tiks izstrādāta inovatīva jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringa un novērtējuma pieeja, balstoties uz vienotu indikatoru sistēmu; kā arī praksē tiks pārbaudītas un izvērtētas monitoringa un novērtējuma metodes. Projekta aktivitātes tiks īstenotas Baltijas jūrā Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvi ekonomiskajās zonās. Projektā ir plānots piemērot reģionālo pieeju, veicot jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringu, kā arī īstenot pārrobežu sadarbības principus, novērtējot jūras bioloģisko daudzveidību Baltijas jūrā.

Latvijas Dabas fonds projektā nodrošinās projektam nepieciešamo putnu datu ievākšanu un analīzi, putnu monitoringa metožu efektivitātes salīdzinājumu un ar putniem saistīto indikatoru izstrādi, kā arī vadīs projekta aktivitātes „Bioloģiskās daudzveidības novērtēšanas demonstrēšana” īstenošanu.

Sīkāku informāciju par projekta gaitu un rezultātiem lūdzam skatīt projekta mājas lapā http://marmoni.balticseaportal.net