Latvijas Dabas fonda kapacitātes stiprināšana līdzdalībai lēmumu pieņemšanā un sabiedrības informēšanā

Projekta pase
Projekta norises laiks
2017. gada 1. janvāris - 2017. gada 31. oktobris
Izpildītājs
LDF
Partneri
Finansētāji
Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem
Norises vieta

Visa Latvija 

Projekta vadītājs
Ģirts Strazdiņš
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Vīlandes iela 3-9, Rīga LV 1010
Mājas lapa

Projekta galvenais mērķis ir stiprināt LDF kapacitāti līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesos un sabiedrības informēšanā un iesaistīšanā dabas aizsardzībā. Lai to panāktu:

 • Tiks pilnveidota LDF veiktspēja ārējā komunikācijā ar plašu sabiedrību, kura līdz šim nav interesējusies par dabas aizsardzību, un tieši fokusējoties uz komunikāciju sociālajos tīklos.
 • Tiks celta LDF kapacitāte darbībai mežu aizsardzības un lauku politikas jomā.
 • Tiks uzlabota LDF sadarbība ar Lietuvas un Igaunijas dabas aizsardzības NVO.
 • Tiks turpināta normatīvo aktu sagatavošanas un ievērošanas uzraudzība dabas aizsardzības jomā.
Aktivitātes: 
 • LDF digitālās kapacitātes stiprināšana.
 • Sociālo tīklu lietošanas treniņš LDF darbiniekiem.
 • Seminārs par veiksmīga vēstījuma veidošanu LDF darbiniekiem.
 • Pieredzes apmaiņas braucieni.
 • Normatīvo aktu sagatavošanas un ievērošanas uzraudzība dabas aizsardzības jomā.
 • Kapacitātes celšana mežu aizsardzības jomā.
 • Kapacitātes celšana lauksaimniecības politikas jomā.
 • Aktīva LDF darbība sociālajos tīklos – par LDF aktivitātēm uzzina plašāks sabiedrības loks.
 • Notikušas apmācības sociālo tīklu lietošanā LDF darbiniekiem.
 • Notikusi apmācība par veiksmīgu vēstījuma formulēšanu LDF darbiniekiem, tādā veidā uzlabojot komunikāciju par dabas aizsardzības jautājumiem.
 • Notikusi savstarpējā pieredzes apmaiņa ar Igaunijas un Lietuvas dabas aizsardzības NVO.
 • Sniegti atzinumi un risināti problēmgadījumi saistībā ar dabas un vides aizsardzības normatīvu ievērošanu. Normatīvos iekļautas kvalitatīvākas vides aizsardzības prasības. Atrisinātas konkrētas ar dabas aizsardzības normatīvu ievērošanu saistības problēmas, veicināta vides kvalitātes saglabāšanās un stiprināta iedzīvotāju spēja ietekmēs valsts institūciju un pašvaldību lēmumus vides aizsardzības jomā.
 • Uzlabojusies sabiedrības informētība mežu aizsardzības jomā.
 • Palielinājusies LDF veiktspēja argumentētai diskusijai par dabas aizsardzības prasību iestrādi KLP. Sabiedrībai sniegta informācija par KLP ietekmi uz dabas daudzveidību.