Latvijas Dabas fonda ziedojumu piesaistes kapacitātes palielināšana

Projekta pase
Projekta norises laiks
2021-09 līdz 2022-08
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri
Finansētāji
Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”
Norises vieta

Latvija

Projekta vadītājs
Zane Štolcere
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Blaumaņa iela 32-8, Rīga, LV-1011
Mājas lapa

Palielināt Latvijas Dabas fonda ziedojumu piesaistes kapacitāti un pilnveidot organizācijas vadības sistēmas, t.sk. M&E sistēmas pielietošanu.

Projekta kopējās izmaksas ir 19436,44 EUR (deviņpadsmit tūkstoši četri simti trīsdesmit seši eiro, 44 centi). Aktīvo iedzīvotāju fonda finansējums sedz līdz 100% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Aktivitātes: 

1. Līdzekļu piesaistes stratēģijas izstrāde
2. Ziedojumu piesaistes stratēģijas ieviešana
3. M&E pieejas pielietošana organizācijas darbības stratēģijā

  • Tiks stiprināta Latvijas Dabas fonda kapacitāte
  • Tiks izstrādāta ziedojumu piesaistes stratēģija un uzsākta tās ieviešana
  • Organizācijas darbībā jēgpilni ieviesta un ikdienas darbā pielietota mērķu izvirzīšanas un to sasniegšanas novērtējuma pieeja (M&E sistēma)