Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšana ES Zaļā kursa un Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešanai (LIFE LFN4GD)

Projekta pase
Projekta norises laiks
01/08/2021-31/07/2023
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri
Finansētāji
ES LIFE programma, Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem
Norises vieta

Latvija

Projekta vadītājs
Zane Štolcere
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Blaumaņa iela 32-8, Rīga, LV-1011
Mājas lapa

Projekts LIFE LFN4GD fokusējas uz pilsoniskās sabiedrības līdzdalību vienā no galvenajiem Eiropas Zaļā kursa virzieniem – bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmas, kas ir pamats dabas un sabiedrības labklājībai. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības atbalstu un lēmumu pieņēmēju rīcību ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030. gadam ieviešanai. Stratēģija paredz iesaistīt gan pilsonisko sabiedrību, gan uzņēmējus, gan sociālos partnerus, gan zinātniekus. Projekts veicinās šo mērķu sasniegšanu ar konkrētām rīcībām, vairojot uzticību un iesaisti stratēģijas mērķu sasniegšanā, atbildību par dabas daudzveidības saglabāšanu, saziņu un sabiedrības grupu iesaistīšanu. Projekta norise aptvers visu Latviju.

Aktivitātes: 

1. Interešu aizstāvība.

Lai veicinātu izpratni par dabas kapitālu kā ekonomikas, sabiedrības un mūsu nākotnes pamatu, tiks izveidota nacionālā dabas kapitāla koalīcija. Ar sabiedrības apziņas celšanas kampaņu tiks sasniegti 15% no Latvijas sabiedrības.

2. Atbildības veicināšana.

Atbildības veicināšanas iniciatīvā būs iekļauti pasākumi ar lēmumu pieņēmēju piedalīšanos (intervijas, vebināri, podkāsti), kas veicinās lēmumu pieņēmēju atbildību un sabiedrības iesaistīšanos. Notiks vismaz 30 šādi pasākumi ar vadošo politiķu un ierēdņu piedalīšanos.

3. Sabiedrības iesaistīšana un komunikācija.

Saistošā veidā tiks sagatavota un sabiedrībai izplatīta informācija par dabas daudzveidības saglabāšanas nozīmi. Ar mediju kampaņām aizsniegsim vismaz 15% Latvijas sabiedrības.

4. Sabiedriskā zinātne.

Tiks sagatavoti rīki sabiedriskās zinātnes veicināšanai un līdzdalībai dabas daudzveidības saglabāšanai.

5. LDF darbības stiprināšana.

Tiks veicināta Latvijas Dabas fonda kapacitāte, izstrādājot un ieviešot ziedojumu piesaistes stratēģiju, lai nodrošinātu LDF līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos un interešu aizstāvībā.