Aicinām atbalstīt petīciju par stingrākām vides prasībām Eiropas lauksaimniecības fondu izmantošanai

22.11.2019

Kā rāda aktuālākie bioloģiskās daudzveidības, ekosistēmu pakalpojumu, klimata un zemes lietojuma izmaiņu novērtējuma ziņojumi , intensīvā lauksaimniecība ir viens no galvenajiem cēloņiem globālās bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu sniegto pakalpojumu samazinājumam.

Jau gadiem ilgi arī Eiropas Savienības (ES) Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ir atbalstījusi tādas lauksaimniecības prakses, kas rada bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, vides piesārņojumu, augsnes degradēšanos un klimata pārmaiņu ātruma pieaugumu.

Lielā mērā tieši sabiedrības spiediena dēļ Eiropas Komisijas sagatavotie priekšlikumi KLP ietvaram pēc 2020. gada paredz iespējas KLP instrumentus izmantot augstāku vides mērķu sasniegšanai un rezultātos balstītu pasākumu ieviešanai. Taču vienlaikus šie instrumenti pieļauj iespēju dalībvalstīm turpināt ierasto politiku – atbalstīt neefektīvus pasākumus, izmantot neatbilstošus indikatorus to ieviešanas sekmju novērtēšanai vai daļu no vides un klimata pasākumiem iezīmētā budžeta pārdalīt par labu industriālās ražošanas atbalstam. Neskatoties uz to, Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un Lauku attīstības komisija un dalībvalstis pārstāvošā Eiropas Padome ir iesniegusi priekšlikumus būtiskai jau tā vājo vides prasību samazināšanai, tādējādi atklāti lobējot atsevišķu iesaistīto pušu intereses.

Lai sniegtu atbalstu pierādījumos balstītas un nākotnei drošas KLP ieviešanai, virkne Eiropas zinātnieku ir sagatavojuši petīciju, kurā aicina Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamenta deputātus KLP nosacījumos iekļaut stingrākas prasības bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, klimata izmaiņu un to seku mazināšanai, pārtikas ražošanai, sabiedrisko labumu nodrošināšanai un uz rezultātu orientētu un zināšanās balstītu pasākumu ieviešanai, tam atvēlot būtiski lielāku KLP budžeta daļu un netērējot līdzekļus vidi, klimatu un bioloģisko daudzveidību negatīvi ietekmējošu darbību atbalstam.

Uz šo brīdi petīciju ir parakstījuši vairāk nekā 1500 dažādu Eiropas valstu zinātnieki. Ja vēl neesat to vidū, aicinām ar petīciju iepazīties un, ja piekrītat tanī paustajai nostājai, atbalstīt to ar savu parakstu.
Ar petīcijas tekstu varat iepazīties Vācijas Integrētās bioloģiskās daudzveidības izpētes centra mājas lapā https://www.idiv.de/de/cap-scientists-statement.