Tiešraide

Tiešraides tiek nodrošinātas ar skatītāju ziedojumu atbalstu. Paldies visiem atbalstītājiem! 
 
 

JŪRAS ĒRGLIS (Haliaeetus albicilla) Slītere

 

 

JŪRAS ĒRGLIS (Haliaeetus albicilla) Durbe 

Šajā ligzdā mājo Voldis un Milda. Tiešraide pieejama visu cauru gadu.

Ligzdā notiekošo iespējams komentēt Dabasdati.lv forumā latviešu valodā un Looduskalender.ee forumā angļu valodā.


 

BALTAIS STĀRĶIS (Ciconia cicionia) Tukuma novadā

Tiešraide no balto stārķu ligzdas tiek nodrošināta sadarbībā ar AS "Sadales tīkls". Tiešraides sistēma uzstādīta 2021. gadā.

Kameras tehniskā sistēma pirmo reizi uzstādīta aktīvā gaisvadu elektrolīnijas balstā, kas, kā zināms, ir viens no populārākajiem balto stārķu ligzdošanas objektiem. Balstoties uz Dabas aizsardzības pārvaldes un "Sadales tīkls" datiem, pēdējo gadu laikā gaisvadu elektrolīniju balstos reģistrēts vairāk nekā 8000 stārķu ligzdu. Aptuveni 70% Latvijas balto stārķu populācijas dzīvo ST infrastruktūrā. Konkrētā kameras sistēma balstā uzstādīta Kurzemes pusē. 

Daudzgadīgas baltā stārķa ligzdas izmērs diametrā var sasniegt 1.5 m, bet tās svars var būt no 500 kg līdz pat 2t. Šāda smaguma objekts var nopietni apdraudēt elektrolīniju, radot infrastruktūras bojājumus un neplānotus elektroapgādes atslēgumus lielam skaitam cilvēku. Tādēļ ST ik gadu gaisvaidu elektrolīniju balstos izvieto speciālas pamatnes, kas smagajām ligzdām neļauj sasvērties, lai lielie putni varētu vīt stabilākas mājvietas.


VISTU VANAGS (Accipiter gentilis) Rīgā, BKUS teritorijā 1

Vistu vanagu ligzdošana Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas teritorijā Rīgā ir zināma kopš 2015. gada. Šobrīd teritorijā netālu viena no otras atrodas divas vistu vanaga ligzdas, kuras abas ir labā stāvoklī, bet trešā, vēsturiski senākā ligzda jau ir nokritusi. Visas ligzdas ir uzbūvētas vecās priedēs.

Iepriekšējos gados vistu vanagu pāris ir pārmaiņus ligzdojis visās trīs ligzdās. Interesanti, ka līdz šim katru gadu ligzdošana ir bijusi sekmīga. 

Latvijā vistu vanags ir apdraudēta putnu suga. Lai arī šobrīd tas vēl nav iekļauts īpaši aizsargājamo sugu sarakstā, tomēr tas ir iekļauts to sugu sarakstā, kuru ligzdošanas vietu aizsardzībai ir veidojami mikroliegumi.

Paldies par sadarbību Bērnu klīniskai universitātes slimnīcai!
Paldies par atbalstu SIA "Riekstu kalns" un SIA “Rewind”!


VISTU VANAGS (Accipiter gentilis) Rīgā, BKUS teritorijā 2

Vistu vanagu ligzdošana Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas teritorijā Rīgā ir zināma kopš 2015. gada. Šobrīd teritorijā netālu viena no otras atrodas divas vistu vanaga ligzdas, kuras abas ir labā stāvoklī, bet trešā, vēsturiski senākā ligzda jau ir nokritusi. Visas ligzdas ir uzbūvētas vecās priedēs.

Iepriekšējos gados vistu vanagu pāris ir pārmaiņus ligzdojis visās trīs ligzdās. Interesanti, ka līdz šim katru gadu ligzdošana ir bijusi sekmīga.

Latvijā vistu vanags ir apdraudēta putnu suga. Lai arī šobrīd tas vēl nav iekļauts īpaši aizsargājamo sugu sarakstā, tomēr tas ir iekļauts to sugu sarakstā, kuru ligzdošanas vietu aizsardzībai ir veidojami mikroliegumi.

Paldies par sadarbību Bērnu klīniskai universitātes slimnīcai.
Paldies par atbalstu SIA "Riekstu kalns" un SIA “Rewind”!

 

 

Lašveidīgās zivis Līgatnes upē pie atjaunotā zivju ceļa

 


Latvijas Dabas fonds jau kopš 2012. gada pie aizsargājamo putnu ligzdām izvieto interneta tiešraides kameras – gan sabiedrības izglītošanai, gan pētniecības nolūkos. 

Tiešraides no aizsargājamo putnu ligzdām varam nodrošināt, pateicoties daudzu brīvprātīgo darbam un sabiedrības ziedojumiem. Putnu vērošana noteikti arī tavu dzīvi padara krāsaināku!

ZIEDO, LAI TIEŠRAIDES VARĒTU SKATĪTIES ARĪ TURPMĀK!

Ziedošana ar pārskatījumu vai Paypal
Visas tiešraides kameras vienā logā

Pievienojies Dabasdati.lv forumam, uzzini sīkākās putnu dzīves nianses, aplūko forumiešu noķertos interesantākos kadrus un dalies ar saviem vērojumiem un domām!

ATBALSTĪTĀJI

 

Liels paldies visiem privātajiem ziedotājiem!

 

Datu pārraide: Finansiālais atbalsts un 4G rūteri: Sistēmas konfigurācija: