Iniciatīvas “Zaļais barometrs” sūdzība par koku ciršanas noteikumu grozījumiem: vēršamies pie Satversmes tiesas kā vidutāja
Satversmes tiesa ir nolēmusi ierosināt lietu par "Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā" 7. pielikuma, ciktāl ar to tiek samazināts galvenās...
Latvijas Dabas fonda mobilais ganāmpulks 2022. gada sezonā atjaunojis 160 hektārus pļavu biotopu
Latvijas Dabas fonda projektā GrassLIFE izveidotais mobilais ganāmpulks 2022. gada sezonā atjaunojis 160 hektārus pļavu biotopu 16 ganību vietās Latvijā. Pirmo reizi tas darbojās Ādažu dabas parka un...