LDF vēsture

Latvijas Dabas fonds (LDF) ir sabiedriska organizācija, kas dibināta jau 1990. gadā. Sākotnēji fonda nosaukums bija “Gandra fonds”, taču 1991. gadā  tas tika mainīts uz “Latvijas Fonds dabai”. Tomēr vēl pēc gada - 1992. gadā fonda Valde apstiprināja tā tagadējo nosaukumu “Latvijas Dabas fonds”. 
Dibinātāju saraksts:

 Liene Auniņa

 Kārlis Kalviškis

 Māra Plotniece

 Ainārs Auniņš

 † Juris Kazubiernis

 Jānis Priednieks

 Henrijs Avots

 Oskars Keišs

 Inga Račinska

 Baiba Bambe

 † Rihards Kondratovičs

 † Ilze Rēriha

 Valda Baroniņa

 † Ādolfs Krauklis

 Ieva Rove

 Uģis Bergmanis

 Silvija Kreile

 Mudīte Rudzīte

 Vilnis Bernards

 Vija Kreile

 Solvita Rūsiņa

 Jānis Birzaks

 Māris Kreilis

 Ineta Salmane

 Daina Bojāre

 Jānis Ķuze

 Voldemārs Spuņģis

 Guntis Brūmelis

 Brigita Laime

 Baiba Strazdiņa

 Vita Caune

 Viesturs Lārmanis

 Roberts Šiliņš

 Andris Čeirāns

 Andis Liepa

 Didzis Tjarve

 Ilze Danefelde

 Aldis Liepiņš

 Andris Urtāns

 Līga Drozdovska

 Oļģerts Nikodemus

 † Jānis Vīksne

 Indulis Emsis

 Jānis Ozoliņš

 Ilze Priedniece

 Lelde Eņģele

 Arvīds Ozols

 Kristaps Vilks

 Valdis Felsbergs

 Māra Pakalne

 Edgars Vimba

 Jānis Gailis

 Aivars Petriņš

 Viesturs Vintulis

 Inese Gmizo-Lārmane

 Valdis Pilāts

 Vija Znotiņa

 Ivars Kabucis

 Alfons Piterāns

 

LDF dibināja ar mērķi izstrādāt retu, apdraudētu sugu un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības projektus, un piesaistot finansējumu, nodrošināt to realizāciju.

Sākotnējā darbības periodā uzmanība, galvenokārt, tika veltīta atsevišķu sugu aizsardzībai, bet uzkrājot pieredzi projektu izstrādē un realizācijā, kompleksie dabas aizsardzības projekti kļuva par LDF prioritāti.

Jau no pašiem pirmsākumiem Latvijas Dabas fonda misija ir stingri noteikta: Latvijas dabas daudzveidības saglabāšana. Katru gadu Latvijas Dabas fonds īsteno vairāk nekā 10 dažādus dabas aizsardzības un saglabāšanas projektus. Katru gadu par paveiktajiem darbiem tiek sagatavots Latvijas Dabas fonda darbības Gada pārskats, kurā atrodama informācija par LDF īstenotajiem projektiem konkrētajā gadā.

Te elektorniski pieejami LDF darbības ikgadējie Gada pārskati. Informācija par aktuālajiem LDF projektiem lasāma sadaļā "Projekti".