Dabas interešu aizstāvība

Latvijas Dabas fonds aktīvi līdzdarbojas dabas aizsardzības normatīvo aktu izstrādes procesā un piedalās sabiedriskās domas veidošanā par dabas aizsardzību Latvijā. Sniedzot atzinumus par normatīvo aktu un stratēģisko plānošanas dokumentu projektiem, veicina sabiedrības līdzdalību šajos procesos.
 
Piedaloties tādu starptautisku organizāciju kā Eiropas Vides biroja (EEB) un CEE-WEB for Biodiversity darbā veicinām Latvijas dabas aizsardzības problēmu risināšanu arī globālā mērogā.