Aicinām piedalīties atkārtotā cenu aptaujā “Eiropas Savienības un Latvijas tiesību aktu prasību un to ieviešanas izvērtējums Lubāna ezera ūdensobjekta kontekstā”

10.07.2020

LĒMUMS PAR CENU APTAUJAS REZULTĀTU.

Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties atkārtotā cenu aptaujā “Eiropas Savienības un Latvijas tiesību aktu prasību un to ieviešanas izvērtējums Lubāna ezera ūdensobjekta kontekstā” projekta LIFE18 IPE/LV/000014 “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” ietvaros (Nr.6.13-2/GW2020-3).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 24.07.2020 plkst. 17.00
Elektroniski ldf@ldf.lv.

Piedāvājumu vērtēšana:
Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums atbilstoši noteiktajai tehniskajai specifikācijai un nosacījumiem pretendentiem.

Kontaktpersona:
Ilze Priedniece, projekta koordinatore
ilze.priedniece@ldf.lv
Tālr.: + 371 26562163

Cenu aptaujas nolikums.

Pieteikuma forma.