Atkārtoti izdots ilustratīvs noteicējs "Kas aug dabiskās pļavās? Kas dzīvo dabiskās pļavās?"

30.05.2024

Apgāds “Zvaigzne ABC” sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu (LDF) atkārtoti laidis klajā ilustratīvu noteicēju “Kas aug dabiskās pļavās? Kas dzīvo dabiskās pļavās?” par dabiskajās pļavās sastopamajām augu sugām un iemītniekiem – tauriņu un citu kukaiņu, putnu, abinieku, rāpuļu un zīdītāju sugām. Sugu noteicējam ir divpusējs salikums un to papildina augu un dzīvnieku fotogrāfijas. Noteicējus “Kas aug dabiskās pļavās? Kas dzīvo dabiskās pļavās?” var iegādāties “Zvaigzne ABC” veikalos visā Latvijā, kā arī citās grāmatnīcās. Daļa no ieņēmumiem par noteicēju tiks ziedota LDF, lai par jauniegūtajiem līdzekļiem atjaunotu Latvijas vērtīgās, taču izzūdošās dzīvotnes – dabiskās pļavas.

LDF direktore Vita Anda Tērauda: “Priecājamies par lasītāju lielo interesi par dabiskajās pļavās sastopamo augu un iemītnieku noteicējiem un iespēju apgāda “Zvaigzne ABC” paspārnē tos izdot atkārtoti. Tieši šobrīd sākas dabisko pļavu ziedēšanas laiks un noteicējs būs vislabākais palīgs dabiskās pļavas bagātību apzināšanai. Noteicēju ir ērti paņemt līdzi uz pļavu, lai atpazītu tikko ieraudzīto augu vai kukainīti un rūpīgāk iepazītu dabiskās pļavas daudzveidību, kā arī tas var būt lieliska dāvana sev vai draugiem uz Jāņiem!”

Ilustratīvā noteicēja “Kas aug dabiskās pļavās? Kas dzīvo dabiskās pļavās?” sastādītāja un augu aprakstu autore ir LDF eksperte, botāniķe Valda Baroniņa. Dzīvnieku aprakstus veidojuši dabas eksperti – entomologs Voldemārs Spuņģis (bezmugurkaulnieki), ornitologs Aivars Petriņš (putni), rāpuļu un abinieku eksperts Andris Čeirāns (abinieki, rāpuļi), zīdītāju eksperte Līga Mihailova (zīdītāji).

Noteicēja sadaļā “Kas aug dabiskās pļavās?” var iepazīties ar vairāk nekā 200 dabisko pļavu augu sugām, kas vieglākai atpazīšanai sagrupētas pa krāsām. Katras sugas aprakstā pieejama šāda informācija: sugas dzimta, latviskais un zinātniskais nosaukums, īsas ziņas par tās statusu, īpašībām, izmantošanu, kā arī pazīmju apraksts un fotogrāfijas. Noteicējs arī palīdzēs atšķirt līdzīgas vai radniecīgas sugas, vēsta par katras sugas sastopamību Latvijā, kā arī sniegs interesantus faktus par augiem. Ar piktogrammām apzīmēts katra auga statuss, piemēram, ārstniecībā izmantojams augs, indīgs augs, īpaši aizsargājams augs, nektāraugs vai krāsvielu augs.

Noteicēja "Kas aug dabiskās pļavās? Kas dzīvo dabiskās pļavās?" sadaļa par dabiskajās pļavās sastopamajiem augiem.

Noteicēja sadaļā “Kas dzīvo dabiskās pļavās?” iekļauta informācija par piecām dzīvnieku grupām – bezmugurkaulniekiem, putniem, abiniekiem, rāpuļiem un zīdītājiem. Katram dzīvniekam sniegts tā latviskais un zinātniskais nosaukums, īss sugas pazīmju apraksts un pazīmes, kā to atšķirt no līdzīgu sugu pārstāvjiem, sastopamības biežums Latvijā un dzīvesvietas, kā arī saistoši fakti par dzīvesveidu, barošanos un vairošanos.

Noteicējam “Kas aug dabiskās pļavās? Kas dzīvo dabiskās pļavās?” ir divpusējs salikums un to papildina augu un dzīvnieku fotogrāfijas. Tas ir funkcionāls un parocīgs, dodoties pļavā. Noteicējs pieejams visos “Zvaigzne ABC” veikalos, kā arī citās grāmatnīcās Latvijā. Daļa summas no katra iegādātā noteicēja tiks ieguldīta dabisko pļavu atjaunošanā.