Augstas dabas vērtības zemkopība

09.05.2013

Kā iepriekš esmu minējusi, projekta SNOWBAL ietvaros esam sagatavojuši informatīvas faktu lapas par ilgtspējīgām lauksaimniecības metodēm. Šajā rakstā tiks skaidrots augstas dabas vērtības zemkopības jēdziens un tās pazīmes.


Akmeņu krāvumi un krūmu puduri lauku ainavā ir nozīmīgas dzīvotnes dažādām savvaļas sugām.

Augstas dabas vērtības zemkopības (ADVZ) jēdziens ir izveidojies 1990to gadu sākumā Eiropā, apjaušot, ka lauku ainavas bioloģiskās daudzveidības pastāvēšana ir atkarīga no tā vai nākotnē pietiekami plaši saglabāsies zemas intensitātes zemkopība. Parasti dabas aizsardzības centrālais rūpju objekts ir īpaši aizsargājami biotopi vai sugas, taču ADVZ koncepcijā lielu uzmanību pievērš arī pašai zemkopībai, kas šīs dabas vērtības uztur. Bieži vien ADVZ ir tiešs turpinājums senai tradicionālajai zemkopībai, kas ir kultūrvēsturiska vērtība pati par sevi. Svarīga ir arī modernāku ADVZ veidu attīstīšana, lai dabai draudzīga saimniekošana būtu dzīvotspējīga mūsdienu pasaulē.

Lai zemnieka saimniekošanu atzītu par ADVZ, tai jāatbilst divām galvenajām pazīmēm:
1) saimniekošana notiek uz bioloģiskās daudzveidības rādītāju izpratnē augstas dabas vērtības zemes,
2) saimniekošana notiek ekstensīvi – bez ķimikālijām, bez videi kaitīgām lielražošanas tehnoloģijām, u. tml.

Augstas dabas vērtības lauksaimniecības zemes (ADVLZ) ir dabiskie zālāji, seni augļudārzi un lauku ainavas, kas bagātas ar dažādiem bioloģisko daudzveidību veicinošiem elementiem – akmeņu krāvumiem, koku un krūmu puduriem, neuzartām ežām, nelielām mitrainēm, daudzveidīgām lauksaimniecības kultūrām u. tml. Senā zemkopība iesniedzās arī mežmalās un mežā, īpaši ganības, veidojot sugām bagātu parkveidīgu mežu-lauku pāreju.

Sīkāk par augstas dabas vērtības zemkopību varat lasīt  šeit. (2.04 MB)

Maija Ušča, Latvijas Dabas fonds

 

Ar papildu informāciju par SNOWBAL projektu var iepazīties projekta partneru mājas lapās: www.ldf.lv, http://www.snowbal.net/