Cenu aptauja “Hidroloģiskā režīma monitorings Grīvu salā, dabas liegumā “Lubāna mitrājs”” projekta LIFE20 NAT/LV/000273 “Integrēta mitrzemju atjaunošana Latvijā un Lietuvā” ietvaros PĀRTRAUKTA

24.01.2022

Cenu aptauja pātraukta!

Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties cenu aptaujā “Hidroloģiskā režīma monitorings Grīvu salā, dabas liegumā “Lubāna mitrājs”” projekta LIFE20 NAT/LV/000273 “Integrēta mitrzemju atjaunošana  Latvijā un Lietuvā”  ietvaros (ID. Nr. 6.30-3/LMM2022-01).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 7.02.2022. plkst. 17.00

Pieteikumu iesniegšanas veids: elektroniski sūtot uz e-pasta adresi ldf@ldf.lv

Piedāvājumu vērtēšana: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

Kontaktpersona:
Jānis Ķuze
e-pasts: janis.kuze@ldf.lv
Tālr.: + 371 67830999

Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit.
Pieteikums dalībai cenu aptaujā – šeit.
Pretendenta finanšu piedāvājuma veidne – šeit.
Pretendenta pieredzes apraksta veidne – šeit.
Pretendenta darbu vadītāja pieredzes apraksta veidne – šeit.

ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM 26.01.2021.

Pielikums atbildēm - kartes.