Cenu aptauja "Mediju monitoringa sagatavošana, piegāde un mediju publicitātes analīze projekta CSO-LA/2019/410-363 “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” (“Game over? Do not let climate change end the game”)" ietvaros

08.03.2021

Latvijas Dabas fonds projekta CSO-LA/2019/410-363 “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” (“Game over? Do not let climate change end the game”) ietvaros veic cenu aptauju par mediju monitoringa sagatavošanu, piegādi un mediju publicitātes analīzi.

Pakalpojuma mērķis: Mediju monitoringa sagatavošana, piegāde un mediju publicitātes analīze nodibinājuma “Latvijas Dabas fonda” projekta CSO-LA/2019/410-363 “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” (“Game over? Do not let climate change end the game”) vajadzībām no 2021. gada 16. marta līdz 2023. gada 31. oktobrim saskaņā ar šādām prasībām:
Monitoringā iekļautie mediji:
• nacionālā prese – laikraksti un žurnāli;
• reģionālā prese;
• novadu prese;
• nacionālās un komerciālās radio stacijas, visi ziņu un informatīvi analītiskie raidījumi;
• nacionālās un komerciālās televīzijas, visi ziņu un informatīvi analītiskie raidījumi;
• interneta mediji (ziņu portāli, specializētie un reģionālie interneta portāli, nozaru blogi);
• ziņu aģentūras;
• sociālie mediji (Latvijas Dabas fonds – webradar): twitter.com – visi atvērtie Twitter mikroblogi, facebook.com, draugiem.lv.

Monitoringa rezultātu piegādes forma:
• Dienas pārskats uz Pasūtītāja pieprasītajām e-pasta adresēm darba dienās līdz plkst. 10.00.
• Monitoringā iekļauto drukātās preses materiālu pieejamība un lejupielāde tekstu formātā.
• Monitoringā iekļauto radio sižetu pieejamība un lejupielāde audio formātā.
• Monitoringā iekļauto televīzijas sižetu pieejamība un lejupielāde videoformātā.
• Monitoringa atjaunošana ar aktuālo informāciju dienas laikā un pieejamība līguma izpildītāja uzturētajā vietnē internetā tiešsaistes režīmā.
• Monitoringa datu bāze ar meklēšanas iespējām līguma izpildītāja uzturētajā vietnē, meklējot pēc jebkura pieprasītā vārda vai frāzes virsrakstos un tekstos.
 

Pastāvīgie atslēgas vārdi:
• Klimata pārmaiņas
• Projekts Game on

Pakalpojuma izpildes termiņš: no 2021. gada 16. marta līdz 2023. gada 31. oktobrim.
Piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena un piedāvājuma atbilstība izvirzītajām prasībām.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Piedāvājuma iesniegšana:
Piedāvājums ir jāiesniedz elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, uz LDF elektronisko adresi ldf@ldf.lv līdz 2021. gada 12. marta plkst. 17.00. 

Cenu aptaujas nolikums un pieteikums cenu aptaujā pieejams šeit.

Cenu aptauja noslēgusies.

“Lēmums par cenu aptaujas rezultātu”.