Eiropas Komisija: Latvija nepietiekami sargā dzīvotnes un sugas

03.12.2019

Latvija no Eiropas Komisijas ir saņēmusi oficiālu paziņojuma vēstuli par to, ka, nosakot dabas aizsardzības teritorijas, tā nav spējusi nodrošināt pienācīgu Eiropas Savienības (ES) nozīmes dzīvotņu un sugu aizsardzību. Saskaņā ar Eiropas Padomes Dzīvotņu direktīvu ES dalībvalstis ir vienojušās izveidot vienotu dabas teritoriju Natura 2000 tīklu, izveidojot tam atbilstošas aizsargājamas dabas teritorijas. Eiropas komisija norāda, ka Latvija nav iekļāvusi Natura 2000 tīklā visas nepieciešamās teritorijas, un pastāvošajā Natura 2000 tīklā nav pienācīgi aptverti dažādie dzīvotņu un sugu veidi, kuriem nepieciešama aizsardzība.

Latvijai divu mēnešu laikā jāsniedz atbilde uz EK paustajiem iebildumiem. Balstoties uz Latvijas atbildi, EK lems par nākamo soli un argumentēta atzinuma nosūtīšanu Latvijai. Paziņojuma vēstule ir tikai pirmais solis garā procedūrā, kas ES tiesu praksē apzīmēta kā “pārkāpumu procedūra”.

Līdzīgu procesu EK attiecināja arī uz citām ES dalībvalstīm, šī gada jūlijā nosūtot brīdinājuma vēstules par 14 gadījumiem deviņās valstīs. Jūlija dokumentu pakete bija viens no apjomīgākajiem soļiem un spēcīgs signāls no EK Eiropas Dabas direktīvu ieviešanas nostiprināšanā. Par šo procesu rakstījām LDF Zaļā Barometra Jūlija izdevumā.

Latvijas Dabas fonds norāda, ka šādas vēstules saņemšana nav pārsteigums, jo Latvijas dabas aizsardzības situācija ir tālu no vēlamās. Tā Latvijā ir trešais mazākais Natura 2000 teritoriju īpatsvars Eiropas Savienībā – vēl mazāk ir tikai Dānijai un Apvienotajai Karalistei.

Komisijas vēstuli var uzskatīt par novēlotu brīdinājumu par mājasdarba neizpildīšanu – jo pilnvērtīga Natura 2000 tīkla izveide bija viens no priekšnosacījumiem Latvijas uzņemšanai Eiropas Savienībā. Uz dabas daudzveidības slikto situāciju Latvijā jau vairākkārt norādījuši arī citi ziņojumi – tā šovasar tika sagatavots Latvijas ziņojums Eiropas komisijai par sugu un biotopu aizsardzības stāvokli, kurš parādīja, ka tikai 10% no visām dzīvotnēm ir labvēlīgā aizsardzības stāvoklī. Šī gada maijā Eiropas Sadarbības un attīstības organizācija savā Vides raksturlielumu ziņojumā uzsvēra, ka dabiskās vides stāvoklis ir slikts un turpina pasliktināties.

“Reizēm ir nepieciešams stingrs atgādinājums no malas un soda sankciju risks, lai mēs sasparotos un atrisinātu ieilgušās problēmas. Tas, ka Latvija nav zaļa savos darbos, nav pārsteigums nevienam, kas iedziļinājies mūsu dabas problēmās. Nu uz to norāda arī Eiropas Komisija”, saka Inga Račinska, Latvijas Dabas fonda padomes priekšsēdētāja.