Izdots ceļvedis krievu valodā Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Baltkrievijas mežu iepazīšanai

05.03.2013

2012.gada vasarā Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar Baltijas valstu un Baltkrievijas lauku tūrisma asociācijām izdeva ceļvedi Baltijas valstu un Baltkrievijas mežu iepazīšanai latviešu (9.58 MB) un angļu (6.67 MB) valodā. Kopš 2013.gada marta ceļveža elektroniskā versija ir pieejama arī krievu valodā (8.59 MB).

Izdevuma mērķis – popularizēt mežu sniegtās atpūtas un izziņas iespējas, veicināt uz meža resursiem balstītu dabas tūrisma 

produktu veidošanu un sniegt labas prakses piemēru, uz kā balstoties, veidot vienotu dabas tūrisma piedāvājumu Baltijas jūras reģiona valstīs, uzsverot kopīgās iezīmes un atpazīstamību.

Ceļvedis iepazīstina ar mūsu mežu vēsturi, veidiem, to augiem un dzīvniekiem, kā arī ar vietām, kas piemērotas, lai dotos izzinošās ekskursijās, ceļvedī aprakstīto mežu un tā iemītnieku iepazīšanai.

Daļēji finansēts ar Eiropas Savienības (Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta) atbalstu.

Maija Ušča, Latvijas Dabas fonds