Latvijas Dabas fonda ikgadējā dalībnieku sapulce 20. oktobrī

19.10.2017

Piektdien, 20. oktobrī, Latvijas Dabas fonda dibinātāji un dalībnieki tiksies ikgadējā dalībnieku sanāksmē, lai atskatītos uz LDF paveikto un iepazītos ar nozīmīgākajiem šī brīža darbiem, ko veic Fonds, kā arī, lai ievēlētu jaunu LDF Padomi.

Sanāksme notiks Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, 108. auditorijā (1. stāvā), Jelgavas ielā 1, Torņakalnā, Rīgā.

Tikšanās programma:

1. daļa. Pārskats par LDF darbu, Padomes vēlēšanas.

16.00 Sanāksmes atklāšana. J. Ķuze
16.05 Direktora ziņojums. Ģ. Strazdiņš.
16.20 Pārskats par Padomes darbu laikā kopš pagājušajām vēlēšanām. LDF Padome.
17.30 Padomes vēlēšanas.

17.45 Pārtraukums.

18.15 Padomes vēlēšanu rezultāti.

2. daļa. Nozīmīgākie 2017. gadā īstenotie projekti, LDF komunikācija

18.30 Projekts GrassLIFE. I.Račinska.
18.45 Projekts Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā. J.Ķuze.
19.00 Dabas aizsardzības komunikācija un LDF vieta tajā. L.Brizga-Kalniņa
19.30 Diskusijas, sanāksmes noslēgums.