Latvijas Dabas fonda Padomes sēde janvārī

29.01.2014
2014. gada 22. janvāra Latvijas Dabas fonda padomes sēdē piedalījās padomes locekļi Liene Auniņa, Lelde Eņģele, Jānis Ķuze, Aivars Petriņš, Jānis Priednieks, Inga Račinska un valde Ģirts Strazdiņš, protokolēja Maija Ušča.
Sēde sākās ar valdes Ģirta Strazdiņa ziņojumu par LDF finanšu stāvokli, jaunajiem projektiem un esošo projektu gaitu. Jaunos projektus padome vienbalsīgi apstiprināja.
Padomes priekšsēdētāja I.Račinska pastāstīja par tikšanos ar Dabas aizsardzības pārvaldes vadību, savukārt padomes locekle L.Eņģele – par aktivitātēm līdzdalībā dabas interešu aizstāvībā.
Iepriekšējā padomes sēdē Lelde Eņģele tika apstiprināta kā LDF pārstāve Vides konsultatīvajā padomē.
 
Maija Ušča, Latvijas Dabas fonds
 
Projekts tiek īstenots ar EEZ finanšu instrumenta 2009-2014 atbalstu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.