Latvijas Dabas fonda un fotogrāfa Kristapa Kalna izstāde “Pļavas ļaudis” cildina dabisko pļavu atjaunotājus

10.03.2023

9. martā Eiropas Savienības mājā (Aspazijas bulvāris 28, Rīga) tika atklāta Latvijas Dabas fonda un fotogrāfa Kristapa Kalna kopīgi veidotā izstāde “Pļavas ļaudis. 11 stāsti par pļavu atjaunotājiem projektā GrassLIFE”. Izstāde iezīmē Latvijas Dabas fonda piecu gadu garumā īstenotā projekta GrassLIFE noslēgumu. Projekts GrassLIFE bija veltīts Latvijas dabisko pļavu atjaunošanai un tajā LDF sadarbojās ar 11 saimniecībām visā Latvijā.

2017. gadā Latvijas Dabas fonds sāka projektu GrassLIFE, kura laikā dabas eksperti kopā ar 11 saimniecībām atjaunoja 720 hektāru izzūdošās Latvijas dabiskās pļavas. Tomēr tas nav pietiekami, lai mūsu pļavas saglabātos kaut vai pašreizējā apjomā, kas ir tikai 0,7% no Latvijas teritorijas. Pirms 100 gadiem tie bija 30 procenti, un dabiskās pļavas uzskatāmas par izzūdošu dzīvotni. Pieci projekta gadi apstiprināja, ka tikai cilvēku klātbūtne pļavām var dot nākotni, bet pļavas dažādos veidos var nodrošināt cilvēku nākotni.
Cilvēka pieskāriens ir veidojis un uztur pļavu unikālās ekosistēmas, bet tā trūkums vai gluži pretēji – saimniekošanas intensifikācija, ir iemesli pļavu izzušanai. Kas zemniekus motivē apsaimniekot un uzturēt dabiskās pļavas? Projekta GrassLIFE pieredze sadarbībā ar pļavu atjaunotājiem parādīja, ka tas ir ne tikai saimniecisks ieguvums, kas nav bez nozīmes, bet arī lepnums un vēlēšanās saglabāt Latvijas dabas vērtības un ainavu.

“Ar šo izstādi mēs vēlamies cildināt visus tos Latvijas zemniekus, kuri jau šobrīd strādā dabisko zālāju apsaimniekošanā un palīdz saglabāt tās nenovērtējamās dabas bagātības, kas mājo pļavās. Apsaimniekojot un uzturot savas pļavas, šie cilvēki dod lielu devumu mums visiem, kas izbauda pļavas sniegtos labumus, ainavu un dabas daudzveidību,” norāda Andrejs Briedis, Latvijas Dabas fonda padomes priekšsēdētājs.

Visā projekta gaitā 11 pļavas atjaunotāju saimniecības, saimniekus un pļavas dokumentēja fotogrāfs Kristaps Kalns. Izstādi “Pļavas ļaudis” veido lauksaimnieku portreti, kas tapuši ar jau padarīta darba sajūtu projekta noslēgumā. Pļavu atjaunotāju saimniecības ir visā Latvijā – Valkas novadā, Daugavpils un Madonas novados, Jēkabpils, Smiltenes un Gulbenes novados, kā arī Talsu un Skrīveru novados.

Fotogrāfs Kristaps Kalns: “Es biju nācis bildēt pļavas, govis, to saimniekus un, lai gan sākotnēji cilvēks man te škita tikai tāds ārpusnieks īpašuma turētājs, ātri vien apjautu, ka visā šajā dabas čum un mudž pasaulē arī viņš ir patiesi iederīgs elements. Un tad nu beigu beigās, gana daudz jūsmojis par floru un faunu, līkņājis ap puķītēm un lavījies pie govīm, es tomēr par visu vairāk vēlējos notvert tieši savas sugas pārstāvjus. Apstādināt, varbūt paspīdināt uz tiem mazliet gaismas, bet neiejaukties, tikai neaizvest prom pašus no sevis šos skaistos pļavas ļaudis.”

Visas saimniecības turpinās darbu pļavu atjaunošanā, savukārt Latvijas Dabas fonds pļavu atjaunošanu izvirzījis par vienu no savām prioritātēm un jau šobrīd īsteno vairākus citus ar tām saistītus projektus.

Izstāde ir skatāma bez maksas Eiropas Savienības mājas darba laikā no 9.00 līdz 18.00 darba dienās. Izstāde var nebūt pieejama ES mājā notiekošo pasākumu laikā.

Projekts “GrasLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana LIFE16NAT/LV/262" īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas finansiālu atbalstu.