Latvijas Dabas fonds izsludina cenu aptauju “Mārketinga un komunikācijas stratēģijas izstrāde projektā UpcyclingGrass "Tehnoloģisko risinājumu pilotprojekts zālāju biomasas ilgtspējīgai un klimatam draudzīgai apsaimniekošanai""

03.06.2024

Latvijas Dabas fonds izsludina cenu aptauju “Mārketinga un komunikācijas stratēģijas izstrāde projekta 101114335-LIFE22-CCM-LV-LIFE UpcyclingGrass "Tehnoloģisko risinājumu pilotprojekts zālāju biomasas ilgtspējīgai un klimatam draudzīgai apsaimniekošanai" vajadzībām”.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 21.06.2024. plkst. 16.00
Pieteikumu iesniegšanas veids: elektroniski sūtot uz e-pasta adresi ldf@ldf.lv
Piedāvājumu vērtēšana: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

Kontaktpersona:
Una Rozenbauma
e-pasts: una.rozenbauma@ldf.lv
Tālr.: + 371 28744682

Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit.
Pieteikums dalībai cenu aptaujā – šeit.
Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne – šeit.
Pretendenta pieredzes apraksta veidne – šeit.