Latvijas Dabas fonds kļūst par Eiropas Padomes Ainavas balvas Latvijas nacionālās atlases uzvarētāju

15.01.2021

Šodien Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) tiešsaistes seminārā paziņoja Eiropas Padomes ģenerālsekretariāta organizētā konkursa “Eiropas Padomes (EP) Ainavas balvas” Latvijas nacionālās atlases īpašo nomināciju ieguvējus un uzvarētāju, par ko kļuvis Latvijas Dabas fonds ar projektu “Ainavas runā. Dabas daudzveidība Latvijas ainavās”.

Projektu "Ainavas runā!" Latvijas Dabas fonds īstenoja 2016.-2017. gadā, un tā mērķis - popularizēt un skaidrot Latvijas dabas un kultūrvēsturiskajam mantojumam īpaši nozīmīgus ainavas elementus un mudināt apzināties, ka šodien pieņemtie lēmumi un veiktās darbības veido Latvijas ainavu, kāda tā būs pēc 100 gadiem. Projekta ietvaros tika piešķirta balss ainavas elementiem - kokam, akmenim, viensētai, pļavai, līkumam - lai pastāstītu par to nozīmi dabas daudzveidībai, kā arī mudinātu cilvēku saudzēt un saglabāt šos ainavas elementus. "Ainavas runā!" praktiskā puse ietvēra ainavu talkas, seminārus par dabas daudzveidību zemniekiem un ainavu plānotājiem, padomu materiālu izstrādi un izplatīšanu par dabas daudzveidības saglabāšanu ainavā. Šajā projektā iesākto Latvijas Dabas fonds turpinājis projektā "Dodies ainavās!", rīkojot Ainavu tūres dažādās Latvijas vietās, kā arī citos projektos, veidojot harmonisku ainavu, kurā apvienotas rūpes par dabas daudzveidību, cieņa pret kultūrvēsturi un cilvēka darbība. 

Runā akmens. Video no projekta Ainavas runā.

2020. gadā notika jau sestā Latvijas nacionālā atlase, kurā tika saņemti kopumā pieci pieteikumi no četrām pašvaldībām un vienas sabiedriskās organizācijas. Pieteikumi saņemti no Kurzemes (Skrundas novada), Zemgales (Jaunjelgavas novada), Vidzemes (Smiltenes novada) un Latgales (Daugavpils pilsētas) reģioniem, savukārt Latvijas Dabas fonda projekts attiecināms uz visu Latviju. 

Pieteiktie projekti veltīti gan ūdenstilpju režīma uzlabošanai, gan ūdensmalu attīstīšanai un labiekārtojumam, gan pilsētvides uzlabošanai, gan Latvijas ainavas būtiskāko elementu raksturošanai un izpratnes veicināšanai par ainavu mainību.  

Šogad nacionālās atlases vērtēšanas komisija izvirzīja arī īpašas nominācijas:  

  • Par veiksmīgu pilsētvides attīstīšanu, akcentējot “zaļās” infrastruktūras un  pārvietošanās nozīmi – projektam “Multifunkcionāla velo parka izveide un teritorijas attīstīšana Esplanādē” (pieteicējs Daugavpils pilsētas pašvaldība); 
  • Par kultūrvēsturiski un ainaviski nozīmīgas teritorijas sakārtošanu, izmantojot vidi saudzējošus tehniskos risinājumus un materiālus – projektam “Pastaigu takas un rekreācijas vietas izveide gar Ventas upi Skrundā” (pieteicējs Skrundas novada pašvaldība);
  • Par kompleksu teritorijas attīstīšanu, līdzsvarojot vides aizsardzības un daudzveidīgas izmantošanas risinājumus -  projektam “Tepera ezera Smiltenē hidrotehnisko būvju rekonstrukcija un ezera tīrīšana” (pieteicējs Smiltenes novada pašvaldība);
  • Par tūrisma piedāvājuma paplašināšanu Jaunjelgavas vēsturiskajā centrā, veidojot kultūrvietu, kas veicina aktivitāti abos Daugavas krastos -  projektam  “Tūrisma objekta rekonstrukcija pie Daugavas Jaunjelgavas vēsturiskajā centrā” (pieteicējs Jaunjelgavas novada pašvaldība). 

EP Ainavas balva ir motivējošs instruments, lai sekmētu un izceltu vietējo vai reģionālo varas iestāžu un nevalstisko organizāciju ieguldījumu ainavu aizsardzībā, pārvaldībā un plānošanā, kuru var izmantot par piemēru visās šīs konvencijas dalībvalstīs. EP Ainavas balva tiek piešķirta konkursa ietvaros, kura sesijas tiek organizētas reizi divos gados.  
Katrā konkursa sesijā no katras konvencijas dalībvalsts var piedalīties viens pretendents. Lai noteiktu Latvijas pārstāvi Eiropas līmeņa konkursam, kopš 2010. gada VARAM reizi divos gados organizē šīs balvas nacionālo atlasi. Nacionālajā atlasē var piedalīties valsts pārvaldes institūcijas, pašvaldības un biedrības vai nodibinājumi. Iesniegtos pieteikumus saskaņā ar EP rekomendācijās izvirzītiem kritērijiem vērtē un lēmumu par Latvijas pretendentu konkursa finālam Latvijā pieņem starpinstitucionāla vērtēšanas komisija, kuru apstiprina VARAM valsts sekretārs. 

Eiropas fināla dalībnieki tiek iekļauti starptautiskā finālistu aliansē, kas paver plašākas sadarbības iespējas. EP Ainavas balva tiek organizēta saskaņā ar Eiropas ainavu konvencijas 11. pantu. Par konvencijas saistību izpildes koordinēšanu saskaņā ar likumu  Par Eiropas ainavu konvenciju Latvijā ir atbildīga VARAM.