Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar Ingka Investments Latvia veido mazo ērgļu ligzdvietas Latvijas mežos

08.01.2021

Šoziem Latvijas Dabas fonds sācis sadarbību ar Ingka grupas uzņēmumu Ingka Investments Latvia, lai vairākos uzņēmumam piederošajos mežos Latvijā veidotu mazajam ērglim piemērotas ligzdvietas. Ligzdvietas tiek veidotas deviņos mikroliegumos, galotņojot egles, un kopumā plānots nodrošināt 40-50 mazā ērgļa ligzdošanai piemērotus kokus. Sadarbības mērķis ir nodrošināt mikroliegumos mājojošajiem mazajiem ērgļiem arī nākotnē ligzdošanai piemērotus kokus, kuri atrodas jau aizsargātā teritorijā. Mazais ērglis ir Latvijā un Eiropas Savienībā aizsargājams putns, turklāt pie mums mājo gandrīz 40% visas Eiropas Savienības mazo ērgļu populācijas, padarot Latviju par nozīmīgu valsti šīs sugas aizsardzībai Eiropas mērogā.

“Mazajam ērglim ir raksturīga ligzdu mainīšana ligzdošanas teritorijas robežās, tādēļ ir svarīgi, lai ērgļiem jau esošās ligzdas rajonā būtu pieejami citi ligzdu būvēšanai piemēroti koki. Aptuveni puse no visām Latvijā esošajām mazo ērgļu ligzdām atrodas eglēs, no tām liela daļa – kokos ar savulaik nolauztām galotnēm, kuriem lūzuma vietās izveidojušās vairākas jaunas galotnes, starp tām veidojot stabilas pamatnes ligzdu būvēšanai. Šādu koku pieejamība dabā ir ļoti nevienmērīga, tāpēc egļu galotņošana ir dabas aizsardzības metode, ar kuru var nodrošināt šādu koku esamību un līdz ar to – mazā ērgļa ligzdošanu jau aizsargātā teritorijā,” stāsta Latvijas Dabas fonda direktors Ģirts Strazdiņš.

“Rūpes par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu ir Ingka Investments ikdiena un viena no uzņēmuma prioritātēm atbildīgā mežu apsaimniekošanā. Tādēļ mēs labprāt iesaistāmies šādā Latvijas Dabas fonda projektā. Šāda veida aktivitātes, kas tiek īstenotas esošajos mikroliegumos, ļauj saglabāt šīs vietas nozīmīgumu arī tad, ja sākotnējā mazā ērgļa ligzda tiek pamesta. Ja jaunizveidotajās potenciālajās ligzdu vietās iemitināsies mazais ērglis vai kāds cits putns, mikroliegums turpinās pildīt savu izveidošanas mērķi, nodrošinot piemērotus dzīves apstākļus mazajam ērglim un citām putnu sugām, palielinot mūsu īpašumā esošu augstvērtīgu meža ekosistēmu daudzveidību.” Ingka Investments Latvia atbilstības vadītājs Niks Šauva.

Vietās, kur jau ir izveidotas īpaši mazā ērgļa ligzdošanas vietu aizsardzībai veidotas teritorijas, Latvijas Dabas fonda eksperti imitēs dabas procesu – lai veidotu nākotnē ligzdošanai piemērotus kokus, tiks īpaši sagatavots aptuveni viens koks uz hektāru, nozāģējot piemērotu egļu galotnes aptuveni 15 metru augstumā virs spēcīgiem mieturiem ar vismaz četriem vienā līmenī izkārtotiem zariem. Tas veidos stabilu pamatni ligzdas būvēšanai nākotnē, kad egļu zari, stiepjoties uz augšu, izveidos ligzdošanai piemērotu žākli. Izveidotās ligzdošanas vietas būs piemērotas ligzdošanai visu atlikušo egles mūžu – iespējams 50, 100 vai vairāk gadu. Kā liecina pieredze, gadījumos, kad pēc galotnes zaudēšanas ir saglabājusies liela daļa vainaga, koks spēj labi pārdzīvot šāda veida pārmaiņas. Šādās – apaugušās egļu lūzuma vietās, labprāt ligzdo arī citas putnu sugas – peļu klijāni, vistu vanagi, ķīķi, retumis arī melnie stārķi.

Sadarbība ar Ingka Investments Latvia ligzdvietu veidošanai ilgs līdz pavasarim, jo aprīlī mazie ērgļi jau atgriežas no ziemošanas vietām Āfrikā. Turpmākajos gados Latvijas Dabas fonda eksperti apsekos izveidotās ligzdvietas, lai novērtētu galotņošanas metodes potenciālu lietošanai citur Latvijā un iespējams arī citās mazo ērgļu apdzīvotās valstīs.

Tipiska mazā ērgļa ligzdā eglē. Foto: Jānis Ķuze

Projekts tiek īstenots ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu.