Latvijas Dabas fonds sāk kampaņu “Sveicieni no klimata pārmaiņām!”

23.10.2020

Lai arī Latvijā pieaug izpratne par klimata pārmaiņu nopietnību – 42% iedzīvotāju uzskata, ka tā ir viena no nozīmīgākajām pasaules problēmām*, lielākajai daļai cilvēku joprojām ir grūti uztvert klimata pārmaiņas kā svarīgu problēmu, jo to ietekme uz ikdienas dzīvi Latvijā nav jūtama tik tiešā v​eidā kā citviet pasaulē. Tāpēc Latvijas Dabas fonda projekts “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” kampaņā “Sveicieni no klimata pārmaiņām!” uzrunās Latvijas iedzīvotājus un īpaši jauniešus. Kampaņa iezīmēs notiekošās un prognozētās klimata pārmaiņas un to radītās sekas, kā arī aicinās rīkoties, lai klimata pārmaiņas mazinātu, kļūstot par Klimata vēstnešiem. Kampaņa arī popularizēs 13 vienkāršas darbības, kas saistās ar jauniešu ikdienas situācijām un kuras katrs var ieviest savā dzīvē, lai padarītu to klimatam draudzīgāku.

No 26. oktobra vairākās vietās Rīgā tiks izvietoti vides objekti, kas parāda iedzīvotājiem, kādas izmaiņas ir gaidāmas nākotnē. Ūdens līmeņa celšanās Daugavā, ilgstošs karstums pilsētas centrā, dabas stihija pie Brīvības pieminekļa – šobrīd tie liekas dramatizējumi un šķietami nereāli scenāriji, taču, kā liecina ekspertu prognozes, ar šādām parādībām varēsim saskarties jau pēc pāris gadu desmitiem. Vides objekti atradīsies pie Brīvības pieminekļa, pie autoostas tuneļa Vecrīgas pusē, kā arī pie Vanšu tilta skvērā pie “Swedbank” galvenās ēkas.

Tāpēc Latvijas Dabas fonds kampaņā “Sveicieni no klimata pārmaiņām!” aicina Latvijas jauniešus kopīgi darboties, lai paaugstinātu sabiedrības izpratni par klimata pārmaiņām un stiprinātu klimatam draudzīgu rīcību pašsaprotamu ienākšanu mūsu ikdienā. Mājaslapā www.klimatasveicieni.lv jaunieši var iesūtīt savu pieteikumu, lai kļūtu par Klimata vēstnešiem un izglītotu cilvēkus savā tuvākajā apkaimē – draugus, ģimeni, skolasbiedrus, novadot sarunu par klimata pārmaiņu tēmu. Jaunieši, kas būs pieteikušies, saņems apmācību un materiālus, lai šādu sarunu varētu īstenot.

“Mūsu līdzšinējā pieredzē, strādājot ar klimata jautājumiem un jauniešiem, redzam, ka tieši jaunieši ir tie, kurus klimata pārmaiņas patiesi uztrauc un kuri vēlas dzīvot tā, lai mazinātu savu ietekmi uz klimatu. Tāpēc ar šo kampaņu mēs vēlamies jauniešus stiprināt ar zināšanām par klimata pārmaiņām un lūgt viņus kļūt par tiem, kas izglīto mūs visus, jo esam pārliecināti, ka tādā veidā varam jēgpilni un pozitīvi veidot klimatam draudzīgāku dzīvi,” saka Maija Ušča, projekta “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” vadītāja.

Ojārs Balcers, Latvijas Dabas fonda klimata eksperts skaidro: “Latvijā neredzam izmirstošus leduslāčus, taču klimata pārmaiņas sasniegs arī mūs.  Galvenie riski, kas skars Latviju – palielināsies plūdu biežums un intensitāte, būs siltas, atkušņiem bagātas ziemas, mazāks sniega segas apjoms un ilgums ziemā, karstuma viļņi vasarās. Tas neizbēgami ietekmēs sugas un ekosistēmas, ekoloģisko stabilitāti kopumā. Turklāt mūsdienu pasaulē mēs nevaram vairs domāt par savu valsti atrauti no globālās situācijas – klimata pārmaiņu radītās izmaiņas citur pasaulē skars arī mūs, un mūsu rīcība šeit, piemēram, patēriņa paradumi, ietekmē klimatu citur pasaulē. Tāpēc mums kā valstij jāstrādā klimata pārmaiņu mazināšanai, un arī katram cilvēkam, mājsaimniecībai un pilsētai ir jārīkojas, lai dzīvotu klimatam draudzīgāk.”

Kampaņa norisināsies līdz 30. novembrim, kad varēsim apkopot Klimata vēstnešu paveikto un novērtēt, vai Latvijā esam sadzirdējuši sveicienus no klimata pārmaiņām.

Ienāc www.klimatasveicieni.lv un kļūsti par vēstnesi!

#climategameon #gameon #klimatasveicieni #ldf

 

* Special Eurobarometer 490