Latvijas Dabas fonds un Vides risinājumu institūts aicina zālāju īpašniekus piedalīties aptaujā

15.02.2024

Latvijas Dabas fonds un Vides risinājumu institūts aicina zemes īpašniekus un lauksaimniekus piedalīties aptaujās par dabisko zālāju augu sēklu piesēju. Aptaujās gūtās atbildes tiks izmantotas dabisko pļavu augu sēklu ražošanas plāna izstrādē projekta GrassLIFE2 laikā.

Aptauja zemes īpašniekiem pieejama šeit.

Aptauja lauksaimniekiem pieejama šeit.

Abas aptaujas būs atvērtas līdz 2024. gada 1. martam un tajās gūtās atziņas tiks ietvertas dabisko zālāju sēklu ražošanas plānā, kas tiks publicēts šī gada vasarā.

Dabiskās pļavas Latvijā ir izzūdošas dzīvotnes – tās saglabājušās vien 0,9% valsts teritorijas. Tāpēc Latvijas Dabas fonds dabisko zālāju atjaunošanu noteicis par vienu no sava darba prioritātēm. Lai mērķi īstenotu, ir uzsākts projekts GrassLIFE2, tā papildinot dabisko pļavu saglabāšanai un atjaunošanai veltīto Latvijas Dabas fonda iniciatīvu klāstu. Turpinot Latvijas Dabas fonda projektā GrassLIFE iesākto, sadarbojoties ar pētniekiem un lauksaimniekiem, tiks nodrošināta dabisko zālāju atjaunošanas ilgtspēja. Projekta GrassLIFE2 mērķi ir veidot dabas zemnieku kopienu Latvijā, attīstīt pļavas augu sēklu ražošanu, paplašināt mobilā ganāmpulka darbību un sadarbībā ar 11 dabisko zālāju īpašniekiem visā Latvijā atjaunot vēl 1260 hektārus dabisko pļavu.