Latvijas dabas vērtību apzināšanai spēkus apvienojuši SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” un nodibinājums “Latvijas Dabas fonds”

12.05.2017

Lai iegūtu detalizētu un pilnīgu informāciju par esošajām dabas vērtībām Latvijā, 2017. gada maija beigās Latvijas teritorijā plānots sākt Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanu – dabas skaitīšanu.

Saskaņā ar atklāta konkursa “ES nozīmes aizsarg ājamo biotopu inventarizācija Latvijā” rezultātiem biotopu kartēšanu veiks apvienība “SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment un Latvijas Dabas fonds”. Dabas skaitīšanā trīs gadu garumā strādās gandrīz 200 eksperti, kas pētīs Latvijas teritoriju un sniegs informāciju par biotopu izplatību un kvalitāti Dabas aizsardzības pārvaldei.

Ģirts Strazdiņš, Latvijas Dabas fonda direktors: “Esam gandarīti, ka varēsim īstenot dabas skaitīšanu, kas būs ļoti nozīmīga Latvijai un dabas aizsardzībai Latvijā. Mūsu komandā apvienoti profesionāli un pieredzējuši dabas eksperti, un esam pārliecināti, ka godam izpildīsim mums uzticēto darbu.”

Valts Vilnītis, SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” valdes priekšsēdētājs: “Dabas vērtības ir visas mūsu sabiedrības kopīgās vērtības, tāpēc to apzināšanai nepieciešama augsti profesionāla pieeja. Nākamajos trīs gados būs veicams apjomīgs un intensīvs darbs, kura izpildē ievērosim augstākās kvalitātes prasības. Šajā darbā izmantosim pieredzi, ko mūsu uzņēmums ieguvis līdzīgos projektos Latvijā un ārvalstīs.”