LDF uzsāk darbību starptautiskā projektā, kas vērsts uz jaunu iniciatīvu attīstīšanu, veicinot dabas aizsardzību privātās zemēs

03.12.2020

2020. gada 1. decembrī savu darbību uzsāk ambiciozs un apjomīgs starptautisks LIFE programmas finansēts projekts "European Networks for Private Land Conservation". Tajā piedalās 18 organizācijas no 11 Eiropas Savienības valstīm (Beļģija, Čehija, Francija, Igaunija, Itālija, Latvija, Nīderlande, Portugāle, Rumānija, Spānija un Vācija). "European Networks for Private Land Conservation" ietvaros plānots attīstīt un uzlabot privāto zemes īpašnieku iesaisti dabas aizsardzībā, lai atbalstītu ES Bioloģiskās Daudzveidības stratēģijas 2030 mērķus.

Projekta "European Networks for Private Land Conservation" ietvaros plānots sekmēt plašāku dažādu dabas aizsardzības mehānismu pielietojumu privātās zemēs, uzlabot atbalsta mehānismus, kā arī veicināt sabiedrības līdzdalību. Projekta partneri ir gan dabas aizsardzības organizācijas, gan zemes īpašniekus pārstāvošas organizācijas. Latviju projektā pārstāv Latvijas Dabas fonds un Meža īpašnieku biedrība.

Projektu vada Eurosite – NVO tīkla organizācija, kas pārstāv ar dabas aizsardzību saistītas organizācijas 21 Eiropas valstī (www.eurosite.org). Projektu finansē LIFE programma, LIFE Sagatavošanas projektu ietvaros (LIFE19 PRE NL003). Projekta kopējais budžets ir 1.7 miljoni Eiro, no tiem 1 miljonu līdzfinansē LIFE programma. Latvijas Dabas fonda budžets projektā ir 20 000 eiro.

Projekta "European Networks for Private Land Conservation" īss kopsavilkums apskatāms šeit: http://enplc.eu/.

2020. gada 3. decembrī norisinājās projekta atklāšanās sanāksme.