Nokartēti Eiropas Savienības nozīmes biotopi Lietuvā

03.11.2014

Ir noslēdzies Latvijas Dabas fonda un SIA „ELLE” kopīgi realizētais projekts „Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu inventarizācija Lietuvā”, kur bijām sadarbības partneri Lietuvas Vides datu centram. Latvijas eksperti trīs nepilnu sezonu laikā ir nokartējuši 240 kvadrātus (kopumā Lietuvā 637 kvadrāti). No tā Latvijas Dabas fonda ekspertu veikums – 133 kvadrāti (viena kvadrāta platība 118 km²). Pagaidām nav vēl nekādu kartējuma rezultātu, jo Lietuvas kolēģi tos vēl nav apkopojuši un izanalizējuši, bet skaidrs ir viens – būs pilnīgs pārskats par visu Eiropas Savienības nozīmes biotopu izplatību kaimiņvalstī, kā arī ieskats par biotopu stāvokli un apsaimniekošanu. Būs iespēja salīdzināt, cik daudz no šiem biotopiem atrodas aizsargājamās teritorijās, vai aizsardzība ir pietiekama, vai kaut kas īpaši vērtīgs nav apdraudēts. Turpmāk būs daudz vienkāršāk ik pēc 6 gadiem sagatavot pārskata ziņojumu Eiropas Komisijai par biotopu stāvokli valstī. Protams, arī šis rezultāts nav galējs – ir jāveic gan biotopu monitorings, gan laiku pa laikam vismaz atsevišķu teritoriju biotopu pārinventarizācija. Pilnīgi iespējams, ka būs jāveido papildus jaunas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, bet dažas varbūt ir neatgriezeniski zaudējušas savu agrāko vērtību. Veicot biotopu kartēšanu, tika atrastas arī daudzas retas un īpaši aizsargājamas sugas – šie atradumi papildinās datu bāzes un noderēs Lietuvas jaunās Floras izdošanai.

Ko mēs ieguvām no šī projekta? Pirmkārt un galvenokārt, ka tāds IR nepieciešams visās valstīs, arī Latvijā. Otrkārt, lielisku pieredzi biotopu identificēšanā pēc citas valsts metodikas un iespēju salīdzināt to ar Latvijas metodiku. Treškārt, nu mums zināmā mērā ir paraugs, kā šādu darbu veikt un mācība, ko noteikti nevajag darīt – resp. iespēja mācīties no citu kļūdām un paņemt to labāko. Un visbeidzot, mums bija tā lieliskā iespēja redzēt skaisto Lietuvas dabu tuvplānā un ikdienā satikties ar laipnajiem lietuviešiem.

Latvijas eksperti ar nepacietību gaida šādu projektu Latvijā!

Bet pagaidām – jāmācās. Dabas aizsardzības pārvaldes gatavotās mācības dabas ekspertiem šovasar bija lielisks pirmais solis pretim šādam projektam. Nākošgad tas noteikti ir jāturpina, ja vēlamies Latvijas biotopu kartēšanu sagaidīt labi sagatavoti.

 

                                                                                                Valda Baroniņa, projekta vadītāja no Latvijas Dabas fonda