Pavasaris tuvojas! Lielie dumpji un mazie ērgļi sākuši atpakaļceļu uz ligzdošanas vietām

01.03.2018

Latvijas Dabas fonda (LDF) eksperti jau vairākus gadus seko līdzi ar raidītājiem aprīkotiem aizsargājamiem putniem, lai iegūtu jaunu informāciju par putnu ekoloģiju, ligzdošanu, migrāciju un noskaidrotu sugas dzīvotņu izvēles likumsakarības. Sugas, kurām Latvijas Dabas fonds īpaši pievērš vērību šajā pavasarī, ir lielais dumpis un mazais ērglis, jo LDF pašreiz īsteno projektus šo putnu aizsardzībai un tiem piemērotu dzīvotņu atjaunošanai.  Informācija no raidītājiem liecina – gan lielie dumpji, gan mazie ērgļi ir sākuši atpakaļceļu no ziemošanas vietām uz ligzdošanas vietām.

Lielais dumpis (Botaurus stellaris). Foto: Nauris Kuplēns, www.dabasdati.lv 

Šogad LDF seko līdzi septiņiem ar raidītājiem aprīkotiem Latvijas lielajiem dumpjiem. Latviju putni pameta pagājušā gada oktobrī un novembrī, un devās pārziemot uz dažādām vietām visā pasaulē. Lielākā daļa no putniem ziemas mītnes atrada valstīs, kas ir pētniekiem zināmas lielo dumpju ziemošanas vietas – piemēram, Polijas piekrastē un iekšzemē, Dānijā. Viens no novērotajiem putniem jau bija atgriezies Latvijā, Papes ezerā, taču aizlidoja atpakaļ uz Poliju. Pārējie saskaņā ar pēdējiem datiem no raidītājiem vēl uzturas ziemošanas vietās.

Taču šī gada lielāko atklājumu sagādāja Kandavas novada Kapukroga dīķī noķertais lielais dumpis, kas Latviju pameta oktobra beigās, šķērsoja Poliju un turpināja ceļu uz dienvidiem. Pēc Vidusjūras šķērsošanas tas nonāca Āfrikā, pārlidoja Sahāras tuksnesi un 19. novembrī sasniedza Nigēras upi Mali, kopumā nolidojot ap 6800 kilometru. Šis ir pirmais zināmais gadījums, kad kāds no Latvijas lielajiem dumpjiem ir devies uz tik tālām ziemošanas vietām.

Latvijas Dabas fonds kopš 2013. gada īsteno projektu lielā dumpja biotopu atjaunošanai Engures un Papes ezeros, un putnu aprīkošana ar raidītājiem palīdz novērtēt biotopu atjaunošanas sekmes.

Mazais ērglis (Clanga pomarina). Foto: Jānis Ķuze.

Otra aizsargājamo putnu suga, kam Latvijas Dabas fonds pievērš īpašu uzmanību, ir mazais ērglis, un, sekojot līdzi ar raidītājiem aprīkotajiem Igaunijas putniem, redzams, ka mūsu areālā ligzdojošie putni, kuri pārziemo Āfrikā, arī ir sākuši ceļu atpakaļ uz ligzdošanas vietām. Mazie ērgļi ziemot dodas uz Āfrikas dienvidiem, nolidojot vidēji 16 000 kilometru. Ligzdošanas vietās, arī Latvijā, tie atgriezīsies aprīļa pirmajā pusē, kad sāks ligzdošanu – visbiežāk jau iepriekšējos gados izveidotajās ligzdās. Latvija mazajam ērglim ir īpaša teritorija – šeit mājo 45% visu Eiropas Savienības mazo ērgļu, kas mūsu valsti padara par vienu no nozīmīgākajām šīs sugas ligzdošanas vietām. Tāpēc Latvijā īpaši svarīgi nodrošināt mazā ērgļa aizsardzību, jo tā apdraudētība Latvijā var apdraudēt sugu Eiropas un pat pasaules mērogā.

Pagājušajā gadā Latvijas Dabas fonds sāka vērienīgu projektu mazā ērgļa aizsardzībai, un tā ietvaros tika pavadīta pirmā mazo ērgļu ligzdu meklēšanas sezona – atklātas 110 līdz šim nezināmas mazo ērgļu ligzdas. Uzskaites veicēji arī atklāja, ka desmit procenti no šīm ligzdām ir apdraudētas – tās atrodas izciršanai iezīmētos meža gabalos, vai arī to tiešā tuvumā, nerēķinoties ar šo aizsargājamo putnu klātbūtni, pēdējā gada laikā ir veikta mežizstrāde. Reģistrēti arī vairāki gadījumi, kad nocirstas ligzdas audzes, vienā gadījumā nocirsts ligzdas koks.

Ar raidītājiem aprīkoto putnu gaitām var sekot līdzi: http://birdmap.5dvision.ee/LV.

Vairāk informācijas par lielā dumpja biotopu atjaunošanu Engures un Papes ezeros.

Vairāk informācijas par mazo ērgli un tā aizsardzības nodrošināšanu Latvijā.