Paziņojums par cenu aptauju: Publiska pasākuma par klimata pārmaiņu jautājumiem koncepcijas izstrāde un īstenošana, projekta CSO-LA/2019/410-363 “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” (“Game over? Do not let climate change end the game”) ietvaros

02.09.2020

Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties cenu aptaujā Publiska pasākuma par klimata pārmaiņu jautājumiem koncepcijas izstrāde un īstenošana, projekta CSO-LA/2019/410-363 “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!”  (“Game over? Do not let climate change end the game”) ietvaros (ID. 6.12-2/KP2020-2).

CENU APTAUJA NOSLĒGUSIES

Lēmums par cenu aptaujas rezultātu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta:
Līdz 11.09.2020 plkst. 12.00, elektroniski ldf@ldf.lv, vai pa pastu

Piedāvājumu vērtēšana:
Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums atbilstoši noteiktajai tehniskajai specifikācijai. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās un pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

Kontaktpersona:
Maija Ušča, projekta vadītāja
maija.usca@ldf.lv

Cenu aptaujas nolikums
Pieteikums dalībai cenu aptaujā
Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne