Princips “nenodarīt būtisku kaitējumu” un tā piemērošana praksē

30.05.2024

Aicinām interesentus uz apmācībām par principu ''nenodarīt būtisku kaitējumu" (NBK) un tā piemērošanu praksē, kuras notiks 10. jūnijā no pulksten 10.00 līdz 15.00 Eiropas Savienības mājas Kamīnzālē. Pasākums notiks latviešu un angļu valodās.

Apmācībās tiks apskatīta NBK vēsture un nākotne, NBK principa piemērošana Atveseļošanās un noturības mehānismā un Daudzgadu finanšu ietvarā, NBK piemērošana Polijā, NBK principa piemērošana vides un klimata ES fondu investīciju pasākumos Latvijā. Apmācības noslēgsies ar diskusiju par NBK principa nākotni šajā un nākamajā daudzgadu budžeta periodā.

Reģistrācija pasākumam: https://ej.uz/NBK_seminars

Dalība pasākumā ir bezmaksas. Pasākuma programma un papildus informācija tiks nosūtīta uz e-pastu  katram individuāli pēc reģistrēšanās pasākumam.

Ko nozīmē princips “nenodarīt būtisku kaitējumu”? Tajā ir ietverti seši indikatori, kuri  kopā veido principa pamatu. Pirmkārt, tas nozīmē, ka paredzētās darbības nerada būtiskus siltumnīcefekta gāzu izmešus. Otrkārt, tās nerada pretēju efektu rīcībām, kas jau notiek klimata dabas un dabas resursu saglabāšanai. Tāpat princips paredz to, ka netiek pasliktināta ūdeņu kvalitāte, kā arī netiek radīts būtisks kaitējums aprites ekonomikas principu ieviešanai, netiek radīts būtisks gaisa, ūdens un augsnes piesārņojums un nerodas būtisks apdraudējums bioloģiskajai daudzveidībai – ekosistēmām, dzīvotnēm un sugām. Principa izvērtēšanā ir svarīgi, lai nevienā no minētajiem vides aspektiem neatstāj būtisku ietekmi uz vidi, īstenojot Eiropas Savienības fondu finansētus projektus.

Projektu "Efektīvs NBK. Principa ''nenodarīt būtisku kaitējumu'' piemērošanas, ieviešanas un uzraudzības stiprināšana publiskos investīciju projektos" īsteno nodibinājums "Latvijas Dabas fonds", biedrība "Zaļā brīvība", nodibinājums "Pasaules Dabas Fonds". Latvijas vides organizācijas uzskata, ka ir nepieciešams uzlabot principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” īstenošanu dzīvē. To plānots panākt izstrādājot rekomendācijas metodoloģijas un uzraudzības procedūru pilnveidošanai un stiprinot iespējami plašāku vides organizāciju loka kompetenci vides monitoringa veikšanai. projekts tiek finansēts no ES Atveseļošanās fonda līdzekļiem.