Salacgrīvā apskatāma izstāde „No pļavas līdz jūrai”

26.06.2013

No 20. jūnija līdz 18.jūlijam Salacgrīvā pie Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas Salacgrīvas biroja ēkas ir apskatāma Latvijas Dabas fonda veidotā ceļojošā izstāde „No pļavas līdz jūrai”. Izstāde ir veltīta Baltijas jūrai un pieci dažādi stāsti vēsta, kā saimniekošanu un uzņēmējdarbību var apvienot ar dabas aizsardzību un ekoloģisko funkciju saglabāšanu.

Eitrofikācija ir Baltijas jūras galvenā problēma - kopš 19.gs Baltijas jūra no barības vielām nabadzīgas jūras ir kļuvusi par barības vielām pārbagātu jeb eitrofisku jūras vidi. Lauksaimnieciskas izcelsmes piesārņojums sastāda lielāko daļu no piesārņojuma ar slāpekļa savienojumiem, kas nonāk Baltijas jūrā ar upju noteci. Arī ievērojama daļa piesārņojuma ar fosfora savienojumiem saistās ar lauksaimniecisko ražošanu. Baltijas jūras Vides aizsardzības komisijas (HELCOM) dati liecina, ka aptuveni 60 % slāpekļa un 50 % fosfora jūrā pa upēm nonāk tieši no lauksaimniecības.

Izstādes apmeklētāji var iepazīties ar to, kā apsaimniekojot zālājus, pļavas, tostarp arī palieņu pļavas, un buferjoslas ikviens lauksaimnieks var dot nozīmīgu ieguldījumu lauksaimnieciskās noteces mazināšanā un Baltijas jūras aizsargāšanā.

Izstādi „No pļavas līdz jūrai” Latvijas Dabas fonds izveidojis projekta “Barības vielu noteces mazināšana Baltijas jūrā, vienoti apsaimniekojot mitrzemes un zālājus” ietvaros.

 

Ar papildu informāciju par SNOWBAL projektu var iepazīties projekta partneru mājas lapās: www.ldf.lv, http://www.snowbal.net/