Uzsākta Dvietes upes vēsturiskās gultnes atjaunošana

09.03.2015

 

Pēc sagatavošanas darbiem gandrīz četru gadu garumā 2015. gada janvārī uzsākts viens no galvenajiem Dvietes LIFE+ projekta darbiem - Dvietes upes vēsturiskās gultnes atjaunošana augšpus Skuķu ezeram.

Dvietes paliene ir viena no nozīmīgākajām griezes ligzdošanas vietām Latvijā, taču griezes dzīvotnes dabas parkā ir apdraudētas pārveidotā hidroloģiskā režīma un zālāju apsaimniekošanas trūkuma dēļ. Lai atjaunotu griezei piemērotās dzīvotnes, projekta ietvaros notiek gan koku un krūmu ciršana palienes zālājos, gan ganību ierīkošana šo platību uzturēšanai. Lai uzlabotu palienes hidroloģisko režīmu un mazinātu pļavu aizaugšanu, pēc izpētes un sagatavošanās perioda uzsākta iztaisnotā Dvietes upes posma atgriešana upes dabiskajā gultnē aptuveni 2,3 km garā posmā.

Vispirms nojaukti upē un ietekošajā grāvī esošie bebru dambji, lai samazinātu augsto ūdens līmeni. Janvārī sākta Dvietes vecupes padziļināšana, izmantojot nelielu un salīdzinoši vieglu ekskavatoru. Līdz janvāra beigām pabeigta dabisko upes līkumu pārrakšana aptuveni 900 m garumā atjaunojamā posma augštecē - divos vecupes līkumos taisnotās upes labajā krastā iepretim Putnu salai. Februārī darbi turpinājās upes kreisajā krastā pie Zariņu salas, kur līdz mēneša beigām pabeigta vecupes līkuma pārrakšana visā plānotajā garumā līdz ietekai Skuķu ezerā, - apmēram 800 m garumā. Šajā krastā atjaunotā gultne uzreiz savienota ar taisnoto, ielaižot upes straumi līkumainajā gultnē.

Turpmāk tiks veikta trīs aizbērumu būve taisnotajā upē, lai novirzītu straumi pa atjaunoto, vēsturisko gultni, kā arī brasla ierīkošana, kas nepieciešams zālāju apsaimniekošanas tehnikas pārvietošanai.

Dvietes upes atjaunošanas darbus veic SIA „FEAS” un uzrauga SIA „BaltLine Globe”. Darbi notiek atbilstoši VSIA „Meliorprojekts” izstrādātajam tehniskajam projektam un tos dokumentē filmu studijas „Elm Media” komanda, kas video materiālus ietvers projekta filmā.

Projektu „Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene” (2010. – 2015.) finansē EK LIFE+ programma un Latvijas vides aizsardzības fonds un īsteno Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar Ilūkstes novada domi, ARK fondu no Nīderlandes, nodibinājumu „Elm Media” un Vides Risinājumu institūtu.

Vairāk informācijas: www.dvietespaliene.lv

 

Ilze Priedniece, Latvijas Dabas fonds

Foto: E. Račinskis