Ziemeļgaujā notikusi parkveida zālāju biotopu atjaunošanas talka

15.06.2022

Pagājušajā nedēļas nogalē - 11. jūnijā - Valkas novadā Aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja” projekta WoodMeadowLIFE: “Parkveida pļavu atjaunošana un atbalsts to ilgtspējīgai apsaimniekošanai Igaunijā un Latvijā” ietvaros notika parkveida pļavu atjaunošanas talka.

Talkā piedalījās 25 talkotāji, kuri palīdzēja aplikt žogus ap lielajiem parkveida kokiem, lai tos pasargātu no bebru asajiem zobiem, novākt nopļauto zāli un nolasīt zarus, kas bija palikuši pēc pagājušajā ziemā veiktajiem apauguma novākšanas darbiem. Pirms darbu sākšanas Latvijas Dabas fonda zālāju biotopu eksperte Baiba Strazdiņa pastāstīja par dabisko pļavu nozīmi, jo īpaši - par parkveida pļavām un ganībām, kā arī to atjaunošanu.

Projektā WoodMeadowLIFE plānots atjaunot 200 ha parkveida pļavas un ganības Latvijā. Parkveida pļava ir Eiropas nozīmes prioritāri aizsargājams biotops, tā ir izcils piemērs dzīvotnei, kas veidojusies gadsimtu ilgā cilvēka un dabas līdzāspastāvēšanā. Projekta laikā plānots veikt gan praktiskus atjaunošanas darbus, gan veidot sadarbības tīklu starp zemes īpašniekiem, zinātniekiem un dabas aizsardzības speciālistiem, lai dalītos pieredzē par šīs dzīvotnes atjaunošanu un apsaimniekošanu.

Foto: Nora Rustanoviča un Baiba Strazdiņa

    

M.Ķuze demonstrē, kā likt pret bebru žogus ap kokiemParkveida pļavā esošie koki, kuriem aplikti žogi, lai tos pasargātu no bebriemNopļautās zāles novākšanaAtpūtas pauze