Latvijas Dabas fonds piedāvā pirmo dabas tiešraidi no zemūdens pasaules

25.04.2019

Latvijas Dabas fonda tiešraides no putnu aizsargājamo putnu sugu ligzdām šopavasar papildina jauna, vēl nebijusi tiešraide – kamera rādīs zemūdens dzīvi nēģu nārsta laikā Ziemeļkurzemes Raķupē.

Raķupe ir Irbes baseina upe, kas ir samērā dziļa un ar pastāvīgi augstu ūdens līmeni. Līdz ar to tā ir viena no retajām nēģu un lašveidīgo nārsta upēm, kura ir brīva no bebru aizsprostiem. Tāpēc Raķupē laikā no 2015.-2017. gadam tika veikta Latvijā pirmā mākslīgās nēģu nārsta vietas ierīkošana – tika radīta mākslīga straujtece. Latvijā šāda tipa upē tik apjomīgi apsaimniekošanas darbi tika veikti pirmo reizi, un pēc darbu veikšanas jau pirmajā nārsta sezonā tika novēroti daudzi desmiti nārstojošu upes nēģu Lampetra fluviatilis un strauta nēģu Lampetra planeri. Līdz ar to Raķupe ir arī ievērojams paraugs tam, kā iespējams aizsargāt retās sugas un atjaunot Latvijā nozīmīgu zvejas resursu.*

“Raķupes mākslīgi radītā straujtece ir lielisks piemērs upes nēģu nārsta apstākļu uzlabošanai, tāpēc arī to izvēlējāmies zemūdens kameras novietošanai,” stāsta Jānis Ķuze, dabas tiešraižu projekta vadītājs. “Šo tiešraidi varat izmantot kā dabisku “akvāriju”, kurā iemītnieki pastāvīgi mainās. Tiešraide ir interesanta arī nakts laikā, kad prožektora gaismā iepeld dažādu sugu zivis”.

Paredzams, ka nēģu nārstošana sāksies maija pirmajā pusē un turpināsies divas līdz trīs nedēļas. Daudzo upes baseinā esošo purvu dēļ ūdens Raķupē ir tumšs, tādēļ redzamība nav tāda, kā strautos un upītēs, ko baro galvenokārt avoti.

Latvijas Dabas fonds dabas tiešraides nodrošina jau astoto gadu, un 2018. gadā tām bija gandrīz 3,5 miljoni skatījumu visā pasaulē. Zemūdens kamera ir jauna tehnoloģiskā izaicinājuma pievārēšana, un arī šeit, tāpat kā putnu ligzdu kamerās, tiešraidi var nodrošināt, pateicoties LMT 4G pieslēgumam.

Tiešraides kameru darbību nodrošina sabiedrības atbalsts – tiešraižu skatītāju ziedojumi. 4G tīklu, kas nepieciešams augstas kvalitātes tiešraižu pārraidīšanai, nodrošina LMT. Ziedot tiešraižu atbalstam var šeit: http://ldf.lv/lv/atbalsti-ldf

Tiešraides var skatīties:

• LDF YouTube kanālā: http://bit.ly/LDF_tiesraide
Dabasdati.lv un www.ldf.lv/tiesraide
• http://straume.lmt.lv/lv/video-saraksts/dabas-tiesraides

*Vairāk par zivju nārsta vietas izveidi dabas liegumā “Raķupes ieleja” var lasīt Helmuta Hofmaņa rakstā rakstu krājumā “AKTUĀLI BIOTOPU  UN SUGU DZĪVOTŅU  APSAIMNIEKOŠANAS PIEMĒRI LATVIJĀ” https://www.daba.gov.lv/upload/File/zin_p/ZIN_P_biotopu_apsaimniekosana_...