LDF jauna padomes priekšsēdētāja - Inga Račinska

11.12.2017

Latvijas Dabas fonda Padome par jauno Padomes priekšsēdētāju nākamajiem trīs gadiem ievēlējusi Ingu Račinsku. Līdz šim LDF padomi vadīja Jānis Ķuze.

Latvijas Dabas fonda padomē, kas ievēlēta šī gada oktobrī, darbojas Jānis Ķuze, ornitologs un LDF projektu vadītājs, Dr. geogr. Solvita Rūsiņa, Latvijas Universitātes pētniece, Dr. biol. Jānis Priednieks, Latvijas Universitātes pētnieks, Andrejs Briedis, lauksaimniecības eksperts, Lelde Eņģele, bioloģe un dabas interešu aizstāve, Baiba Strazdiņa, LDF projektu vadītāja. Padome apstiprina Fonda stratēģiju, darbības virzienus un projektus, un pārrauga Valdes darbu, savukārt Padomes priekšsēdētājs vada Padomes darbu.

Inga Račinska ar Latvijas Dabas fondu saistīta jau jau vairāk nekā 20 gadus. 1996. gadā, tikko pēc studiju beigšanas LU Bioloģijas fakultātē, viņa kā kartogrāfe uzsāka darbu LDF projektā “CORINE biotopi Latvijā”. Tam sekoja virkne projektu, aizvien palielinot atbildību un projektu mērogu, līdz 2004.-2008. gadā Inga vadīja tobrīd lielāko Latvijas LIFE projektu “Palieņu pļavu atjaunošana”. 2007. gadā Inga kļuva par Latvijas Dabas fonda vadītāju, turpinot šo darbu līdz 2010. gadam. Laikā no 2010. līdz 2017. gadam Inga turpināja darboties LDF padomē brīvprātīgā kārtā, tai pašā laikā strādājot SIA “Estonian, Latvian and Lithuanian Environment” kā projektu uzraudzības eksperte. 

Inga Račinska: “Šis ir ļoti izaicinošs laiks dabas aizsardzībai. Attīstoties ekonomikai, spiediens uz Latvijas dabas vērtībām kļūst aizvien lielāks, bet tai pašā laikā būtiski palielinās to cilvēku skaits, kas apzinās dabas nozīmību kvalitatīvas dzīves nodrošināšanai. Daba ir pamats mūsu eksistencei, un būtu naivi izlikties, ka varam iztikt bez tās. Mūsu šī brīža izvēles nosaka to, kā izskatīsies mūsu nākotne – vai tās būs kailcirtes, milzīgi meliorācijas grāvji, uzartas vai krūmiem aizaugušas pļavas, jeb ainava, kas ir funkcionāli daudzveidīga, un kalpo ne tikai ātras peļņas gūšanai šodien, bet arī mūsu labklājībai rītdien. Es ticu sarunai un godīgiem kompromisiem. To arī centīšos veicināt, vadot LDF Padomi nākamos trīs gados”.