Patīkamās noskaņās aizvadīta Ainavu tūre Sēlijā, Dvietes palienē

06.06.2022

Šī gada Ainavu tūres Latvijas Dabas fonds atklāja 23. aprīlī ar ainavas un skaņas saspēles piedzīvojumu SĒLIJĀ, DVIETES SENLEJĀ.

“Sirsnīgs paldies par pasākumu. Jums vajadzēja brīdināt, ka būs tik labi!” savās sajūtās dalījās kāds tūres dalībnieks. “Paldies par tūri. Kad būs nākamā?” jautāja kāds cits.

Dabas parks DVIETES PALIENE ir viens no lielākajiem dabisko upju palieņu paraugiem Eiropā. Tas ir izcila regulāri applūstošu palieņu pļavu teritorija pie Dvietes un Ilūkstes upes ietekas Daugavā, viena no ainaviskākajām un putniem bagātākajām vietām Latvijā. Šeit meklējamas retas, maz pārveidotas applūstošu zālāju dzīvotnes, kā arī savvaļas zirgu un tauru pēcteči.

To visu redzēja un izbaudīja šī gada 1.Ainavu tūres dalībnieki, kurus Dvietes senlejas ainavās veda, kā arī izrādīja senos koka priekšmetus, Augšzemes tērpus un rokdarbus, arheoloģiskos atradumus “Atālu” rijā,  vides gide un tūrisma organizatore BENITA ŠTRAUSA un ornitoloģe ILZE PRIEDNIECE. Bebrenes muižas kompleksu, baznīcu un dzirnavas, kur iekārtots tūrisma informācijas centrs, tūres dalībniekiem izrādīja Bebrenes pagasta kultūras un tūrisma darba organizatore LĪGA PAUĻUKA.

   

Benita Štrausa vada Ainavu tūres pārgājienu, foto Vija Kurpniece

Tūres dalībnieki iestiprinājās ar Bebrenes muižas miežu putru, sevi lutināja ar Dvietes Īsto lauku saldējumu, bet drosmīgākie – degustēja bebru dziedzeru uzlējumu uz cukurgrauda.

Noslēgumā Augšdaugavas novada Bebrenes pagasta Putnu salas dabas parka “Dvietes paliene” informācijas centrā “Gulbji” ar ainavu saspēlējās INGA MARTE LĪCE, koncerta apmeklētājus ievedot gongu, kokles, zvaniņu u.c. dziedošo instrumentu skaņu piedzīvojumā.

 

Muzicē Inga Marte Līce, foto Viktors Malaševskis

Iešanu Ainavu tūrēs finansiāli atbalsta projekts “LIFE GoodWater IP”, ko finansē LIFE programma un Valsts reģionālās attīstības aģentūra.