Latvijas Dabas fonda mobilais ganāmpulks sāk ganību sezonu Vakarbuļļos Rīgā

17.05.2023

Latvijas Dabas fonda mobilais ganāmpulks jau sesto gadu dodas atjaunot Latvijas dabiskās pļavas. 16. maijā deviņas mobilā ganāmpulka Galovejas šķirnes govis ar teļiem ieradās Vakarbuļļu pļavā, lai jau ceturto gadu noganītu šo teritoriju. 2023. gada sezonā mobilais ganāmpulks darbu dabisko pļavu labā veiks arī citviet Latvijā – Daugavgrīvā un Priekuļos, kur šogad ganīsies pirmo reizi, kā arī  Vakarbuļļos, Jelgavas pilsētā, Līgatnē, Jūrmalas pilsētas Priedaines pļavā, Randu pļavās un Ziemeļgaujas Marsos, kur ganīšana notikusi jau iepriekš.

“Arī šajā gadā ganāmpulku izmantosim īpaši aizsargājamās teritorijās iekļautu īpaši aizsargājamo biotopu noganīšanai. Ganīšanas laikus un intensitāti pielāgojot zālāju biotopu atjaunošanas vajadzībām, veiksim ne tikai noganīšanas, bet arī biotopu atjaunošanas darbu,” stāsta Baiba Strazdiņa, Latvijas Dabas fonda eksperte.

Šī gada ganību sezona tiek atklāta Rīgas pilsētas Vakarbuļļos – pļavā pie Buļļupes ietekas Lielupē, kā arī Lielajās Vakarbuļļu pļavās. Noganīšana plānota tā, lai mazajā Vakarbuļļu pļavā var izziedēt pļavu augi, kuru sēklas plānots izmantot Daugavgrīvas pļavu atjaunošanai. Noēdot daļu no ātri augošajām niedrēm, grīšļiem, augstajām graudzālēm un vīgriezēm, tiks dota labāka iespēja izziedēt zemākiem augiem, kuri savādāk būtu augsto un ātri augošo augu nomākti. Savukārt Lielajā Vakarbuļļu pļavā sāksim ar niedrēm aizaugušā tālā pļavas gala noganīšanu, kur pērnā gada rudens un ziemas mēnešos tika veikta niedru pļaušana. Tā kā jaunie niedru dzinumi ir saldi un barojoši, ceram, ka vismaz daļu no jaunajām niedrēm govis noēdīs, tā dodot iespēju niedru pārņemtajās pļavas daļās sadīgt un izaugt citiem pļavu augiem, tai skaitā gladiolām, kuru sēklas šīs pļavas augsnē ir sadīgušas lielā skaitā.

Šogad ar LIFE programmas atbalstu mobilās ganīšanas pakalpojumu piedāvās arī trīs zemnieku saimniecības. Latvijas Ziemeļaustrumos šo darbu veiks zemnieku saimniecība “Vētras”, Ziemeļlatgalē – SIA “Sita Nature Park”, bet Liepājas pusē - SIA “Rukši”. Šogad šīs saimniecības mobilo ganīšanu veiks testa režīmā, noganot dažas pļavas, bet tuvāko piecu gadu laikā katra no tām ir apņēmusies noganīt vismaz 150 ha īpaši aizsargājamos biotopus.

Vakarbuļļu pļavas LDF apsaimnieko un atjauno sadarbībā ar Rīgas domi, kuras īpašumā ir šī teritorija. Šīs pļavas ir sarežģītas pļaušanai ar traktortehniku, kā arī nopļautā izvākšana ir apgrūtināta. Noganīšana samazina no pļavas aizvācamās zāles un siena apjomu, kas būtiski atvieglo tās apsaimniekošanu.

Abas Vakarbuļļu pļavas ir pieejamas pastaigām, tās ir gājēju taku caurvītas. Govis ir miermīlīgas, draudzīgas un radinātas pie cilvēku klātbūtnes. Ganāmpulka koordinatori ganības regulāri uzrauga, turklāt govis aprīkotas ar raidītājiem, lai tās var pieskatīt arī attālināti.

Mobilā ganāmpulka veiktā noganīšana ir viens no labākajiem veidiem dabisko pļavu atjaunošanai. Dabiskās pļavas ir viena no izcilākajām Latvijas dabas vērtībām – augu daudzveidība tajās ir līdzvērtīga tai, kāda sastopama tropiskajos mežos. Latvijā vienā kvadrātmetrā dabiskās pļavas atrastas apmēram 50 augu sugas.

Taču dabisko pļavu un ganību Latvijā šobrīd palicis ļoti maz. Tās aizņem tikai 0,9% no Latvijas teritorijas jeb 67 000 hektāru. Pirms 100 gadiem šādas pļavas sedza 30% no mūsu valsts. Līdz ar to ir ļoti svarīgi saglabāt un uzturēt visas mūsu dabiskās pļavas, lai Latvija šo dabas, kultūrvēstures un arī ekonomisko vērtību nezaudētu.

Foto: Kaspars Teilāns