Latvijas Dabas fonds aicina Rīgas apkaimes piedalīties projektā "Pilsētas pļavas"

12.04.2021

Latvijas Dabas fonds un Rīgas dome aicina apkaimju iedzīvotājus iesaistīties projektā “Pilsētas pļavas”!

Rīgā ir daudz plašas, regulāri pļautas zālienu teritorijas. Tās tiek intensīvi apsaimniekotas un, lai arī zaļas – tās mēdz dēvēt par zaļajiem tuksnešiem, jo šādās platībās var izdzīvot vien dažas sugas. Kā būtu, ja katrā Rīgas apkaimē vismaz kādu no šādiem zālieniem mēs atstātu dabai – pļautu to retāk un bagātinātu ar Latvijai raksturīgajām pļavu sugām? 

Latvijas Dabas fonds aicina Rīgas apkaimju biedrības ieteikt vietas, kur līdzšinējo pilsētas mauriņu vietā vēlaties redzēt ziedošas pilsētas pļavas, un kopīgi sadarboties to veidošanā.

Lai piedalītos akcijā, apkaimju biedrībām līdz 27.aprīlim lūdzam aizpildīt pieteikuma formu  https://ej.uz/pilsetas_plavas.

Kā mēs kopā varam izveidot “Pilsētas pļavas”?

Apkaimju biedrības:

 • Informē apkaimes iedzīvotājus par akciju.
 • Noskaidro to viedokli par iedzīvotāju gatavību iesaistīties akcijā, kā arī apzin cilvēku un tehniskos resursus.
 • Līdz 27. aprīlim sūta pieteikumu Latvijas Dabas fondam. Pieteikumā norāda kadastra informāciju 1 - 3 zālienu teritorijām, kurās turpmāk vēlētos redzēt pilsētas pļavu. Platībai ir jābūt Rīgas pašvaldības īpašumā un regulāri apsaimniekotai (pļautai). Pieteikumā atzīmē vēlamo akcijas īstenošanas laiku, pieejamos cilvēku un tehniskos resursus.
 • 2021. gada rudenī piedalās zāliena dabiskošanas talkā – veicot velēnas norakšanu, augsnes izlīdzināšanu un/vai sēklu izsēšanu.

Latvijas Dabas fonds:

 • Organizē akciju “Pilsētas pļavas”, informējot par to sabiedrību – apkaimju biedrības un Rīgas iedzīvotājus.
 • Nodrošina komunikāciju ar apkaimes biedrībām, sniedzot informāciju par akcijas “Pilsētas pļavas” ekoloģiskajiem un praktiskajiem aspektiem.
 • Izvērtē pieteiktās teritorijas un izvēlās piemērotākās vietas pļavu veidošanai.
 • Informē atbildīgās Rīgas domes struktūrvienības par vietām, kurās sākot no 2021. gada nepieciešams mainīt apsaimniekošanas režīmu – zālāja pļaušana ar zāles savākšanu ne biežāk kā 2 reizes gadā.
 • Sagatavo apsaimiekošanas plānu un seko līdzi izmaiņām zālāja sugu sastāvā (atsevišķās pilotteritorijās).
 • Nodrošina dabiskajiem zālājiem raksturīgo sēklu materiālu sagādi, ievācot sēklas Latvijas dabiskajās pļavās.
 • 2021. gada rudenī (septembrī - novembī) organizē zālāja dabiskošanas talku sadarbībā ar apkaimju biedrībām (ņemot vērā aktuālo epidemoloģisko situāciju valstī).
 • Piedalās zālāja dabiskošanas talkā, vadot darbu veikšanu un sniedzot ekspertu padomus.
 • Turpina sekot “Pilsētas pļavu” dzīvei – seko līdzi izmaiņām augu sugu sastāvā un pļavu uzturēšanai nepieciešamajam apsaimniekošanas režīmam, sadarbībā ar apkaimju biedrībām.

Rīgas dome:

 • Atbalsta akciju “Pilsētu pļavas”, atbalstot tās īstenošanu uz pašvaldības zemēm.
 • Rīgas domes komunikāciju kanālos izplata informāciju par akciju “Pilsētu pļavas” .
 • Pēc LDF ierosinājumiem, nodrošina “Pilsētas pļavām” nepieciešamo apsaimniekošanu sākot no 2021. gada samazinot pļaušanas biežumu un nodrošinot zāles savākšanu.

Akcijas “Pilsētas pļavas” mērķis ir veicināt bioloģiskās daudzveidību pilsētvidē. 2021. gada sezonā akciju paredzēts īstenot testa režīmā, ne vairāk kā 20 zālāju teritorijās.

Sīkāku informāciju par akciju var iegūt sazinoties ar Latvijas Dabas fondu, rakstot e-pastu ruta.sniedze@ldf.lv .

Akcija tiek īstenota Sabiedrības integrācijas fonda finansētā projekta "Dabas interešu aizstāvība Latvijas Dabas fonda darbības ietvaros" sadarbībā ar GrassLIFE.

Akciju finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par akcijas saturu atbild Latvijas Dabas fonds.

Noskatieties video un iedvesmojaties pilsētas pļavu veidošanai! 

Šī ir Tartu ierīkota pļavas augu zona pilsētvidē. Rīgā plānots veidot pļavas lielākās teritorijās. Foto: Nordic Botanicals.

Akcija tiek īstenota Sabiedrības integrācijas fonda finansētā projekta "Dabas interešu aizstāvība Latvijas Dabas fonda darbības ietvaros" sadarbībā ar GrassLIFE.

Akciju finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par akcijas saturu atbild Latvijas Dabas fonds.