Latvijas Dabas fonds aicina skatīties putnu tiešraides

27.03.2020

Latvijas Dabas fonds jau devīto gadu pavasarī “pieslēdz” tiešraides no putnu ligzdām, ļaujot cilvēkiem Latvijā un visā pasaulē pavisam tuvu ieskatīties dabas norisēs. Tiešraidēm no jūras ērgļu ligzdas Durbē un ūpju ligzdas Kurzemē šodien pievienojas zivjērgļu ligzda, melno stārķu un mazo ērgļu ligzdas. Tāpat varēs vērot pavisam jaunu vistu vanagu ligzdu Rīgā, kas parādīs putnu dzīvi urbānā vidē. Vēlāk sezonas gaitā putnu tiešraides papildinās vairākas putnu sugas sugas, kā arī zemūdens tiešraide no nēģu nārstošanas vietas.

“Šajā pavasarī mūsu tiešraides ir ieguvušas jaunu nozīmi un misiju. Lai pievarētu COVID-19 krīzi, mums ir jāpaliek mājās, un tiešraides kameras sniedz cilvēkiem tik ļoti vajadzīgo saikni ar dabu, ļauj vērot putnu dzīvi un parāda nemainīgos dabas procesus. Tās apliecina – daba ir stabila vērtība, uz ko mēs vienmēr, arī krīzes laikā, varam paļauties. Dabas vērošana, arī attālināti, mazina stresu un uzmundrina, ko novēlam visiem tiešraižu skatītājiem,” saka Jānis Ķuze, LDF eksperts.

Skatītāju vidū pati populārākā ligzda ir jūras ērgļu mītne Kurzemē, Durbes novadā. Tā atrodas vecas egles galotnē apmēram deviņstāvu mājas augstumā. Šī ligzda ir tiešraižu veterāne — vērojama jau kopš 2015. gada. Šobrīd ligzdā vērotājiem jau labi pazīstamais pāris — Raimis un Milda — perē trīs martā izdētās olas, ģimenes pieaugums gaidāms aprīļa otrajā pusē.

Šogad turpināsim vērot tiešraides no mazo ērgļu ligzdām Zemgalē. Pagājušajā gadā abās ligzdās izveidojās pāri un vienā no tām veiksmīgi tika izaudzināts jaunais ērglis. Šobrīd mazie ērgļi vēl ir atceļā no ziemošanas vietām Āfrikas dienvidos, un to atgriešanās gaidāma aprīļa sākumā. Latvijā mājo vairāk nekā 40% visas Eiropas Savienības mazo ērgļu, tāpēc esam nozīmīga valsts mazo ērgļu izpētei un aizsardzībai, un tiešraides iepazīstina ar šo Latvijai īpašo putnu plašu skatītāju loku.

Arī melno stārķu ligzda ir jau pazīstama – turpināsim vērot ligzdu Siguldas novadā, kurā līdz šim saimniekoja melnais stārķis Kaupo. Pētnieki šo ligzdu ir novērojuši jau vairākus gadus, ligzdošanas teritorija ir zināma kopš 1982. gada. Ligzda atrodas vecā boreālajā mežā ar 150-200 gadus vecām priedēm un dobumainiem kokiem, tāpēc ir iespējams, ka tiešraidē dzirdēsim arī vairāku pūču sugu balsis.

Šogad vērosim jaunu vistu vanaga ligzdu Rīgā – tā ir īsta urbānā ligzda, kas ļaus vērot putnu dzīvi pilsētas vidē. Ligzdas tuvākajā apkārtnē ir gan rūpnieciski objekti, kuru skaņas fons ir nereti dzirdams, gan privātmāju apbūve, pats ligzdas koks atrodas nelielā mitrā teritorijā, kas aizaugusi ar nezālēm un krūmiem. Ligzda uzbūvēta melnalksnī, kas aug grāvja malā. Jau šobrīd vistu vanaga ligzdā ir izdēta viena ola un notiek perēšana.

Tiešraidē tāpat būs redzamas jau pazīstamās zivjērgļu un ūpju ligzdas Kurzemē. Zivjērgļu ligzdā putnu ierašanās gaidāma aprīļa sākumā, bet ūpju tēviņš regulāri apmeklē ligzdu.

2019. gadā LDF putnu tiešraidēm bija gandrīz 4.5 miljoni skatījumu visā pasaulē. Tās tiek uzskatītas par vienām no tehnoloģiski labāk nodrošinātajām visā pasaulē.

Tiešraides kameru darbību nodrošina sabiedrības atbalsts – tiešraižu skatītāju ziedojumi.

Ziedot tiešraižu atbalstam var šeit.

4G tīklu, kas nepieciešams augstas kvalitātes tiešraižu pārraidīšanai, nodrošina LMT.

Tiešraides kameras darbību pie mazo ērgļu ligzdām nodrošina Latvijas Dabas fonds projekta “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā” (LIFE AQPOM) ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas LIFE+ programma un līdzfinansē Valsts Reģionālās attīstības aģentūra.

Tiešraides var skatīties:

LDF YouTube kanālā
Dabasdati.lv un www.ldf.lv/tiesraide
http://straume.lmt.lv/lv/straumes

Uzzini par jaunākajiem notikumiem ligzdās un dalies redzētajā Dabasdatu forumā.