Sabiedriskās pētniecības attīstīšana uz dabas novērojumu platformas Dabasdati.lv bāzes

Projekta pase
Projekta norises laiks
15.12.2016.-15.12.2019.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri
Finansētāji
Latvijas Vides aizsardzības fonds
Norises vieta

Rīga

Projekta vadītājs
Ilze Priedniece
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010
Mājas lapa

Ar dabas novērojumu platformas Dabasdati.lv palīdzību veicināt sabiedrības iesaisti Latvijas dabas vērtību apzināšanā (Citizen Science); sniegt informāciju un izglītot par dabas daudzveidību un tās aizsardzību.

Aktivitātes: 
 1. Veicināt sabiedrības iesaistīšanos dabas novērojumu ziņošanā (Citizen Science) un līdzdalībā sabiedriskajā vides monitoringā.
 2. Sekmēt Latvijas dabas vērtību apzināšanu – portālā Dabasdati.lv un sociālajos tīklos (Twitter, Facebook) regulāri publicēt aktuālo informāciju par norisēm dabā un dabas aizsardzībā.
 3. Ar putnu tiešraides kameru palīdzību pie aizsargājamu putnu ligzdām skaidrot dabā norisošos procesus, bioloģiskās daudzveidības nozīmi, putnu uzvedību, vajadzības veiksmīgai ligzdošanai, kā arī uzlabot ierakstu arhīva funkcionalitāti.
 4. Reizi ceturksnī apkopot un sagatavot pārskatu ar statistiku par portālā Dabasdati.lv ziņotajiem novērojumiem, lietotājiem un apmeklētību.
 5. Reizi ceturksnī datus par aizsargājamām sugām iesniegt Dabas aizsardzības pārvaldei (DAP) integrēšanai valsts dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”. Pirms tam saskaņojot iesniedzamo datu formātu.
 6. Pilnveidot portāla funkcionalitāti, lai veicinātu esošo un jauno lietotāju vēl aktīvāku līdzdalību novērojumu ziņošanā:
  a) izveidot jaunu publisku sadaļu “Statistika”;
  b) pilnveidot sadaļu “Par mani”.
 1. Portālā Dabasdati.lv sadarbībā ar sugu ekspertiem un dabas biedrībām publicētas 10-15 ziņas mēnesī, aktīvi komunicēts sociālajos kontos Twitter un Facebook, kā rezultātā sabiedrībā pieaugusi interese un zināšanas par Latvijas dabas vērtībām un izpratne par dabas aizsardzību, t.sk., vēlme iesaistīties.
 2. Nodrošināta tiešraide no četrām aizsargājamu putnu ligzdām. Ligzdošanas sezonā izveidoti iknedēļas pārskati (video, foto u.c. formātā) par aktuālākajiem notikumiem ligzdās, kurās ietverta izglītojošā daļa – ornitologa skaidrojumi par ligzdās notiekošajiem procesiem. Visiem interesentiem un zinātniekiem pieejams pilnvērtīgs ierakstu arhīvs.
 3. Esošajiem portāla lietotājiem u.c. interesentiem reizi ceturksnī apkopojuma veidā sniegta informācija par portāla attīstību.
 4. Dati par aizsargājamām sugām iesniegti DAP valsts dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”, kā rezultātā eksperti un dabas aizsardzības jomā strādājošie šo informāciju var izmantot efektīvākai dabas aizsardzībai.
 5. Nodrošināta nepārtraukta portāla darbība, ātri novēršot radušās tehniskās problēmas.
 6. Izveidota jauna sadaļa “Statistika”, kas īpaši vērsta uz lietotājiem un viņu motivēšanu ziņot vairāk novērojumu, kā arī pilnveidota sadaļa “Par mani” – sniedzot plašākas iespējas ikvienam lietotājam dažādos griezumos apskatīt savus datus un veidot sarakstus.