Agri-eutro

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.04.2014-31.12.2014
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri
Finansētāji
Världsnaturfonden WWF (WWF Zviedrija)
Norises vieta

Latvija

Projekta vadītājs
Andrejs Briedis
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
67830999, 26309648
E-pasts
Adrese
Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
Mājas lapa

Projekta mērķis ir izvērtēt un demonstrēt augu barības vielu noplūdes samazināšanas iespējas lauksaimniecībā. Projekta ietvaros iegūtā pieredze tika popularizēta gan sadarbībā ar demonstrējumu saimniecībām (LLU MPS “Vecauce”, z/s “Valti”, z/s “Lielkrūzes”) gan arī apkopota informatīvajā izdevumā “Vides risinājumi lauku saimniecībās – metodes un prakse vides ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanā”.

Paredzamie rezultāti:
-    Atskaites par biogēnu aiztures pasākumu efektivitāti z/s “Lielkrūzes” un mākslīgo mitrzemju ietekme uz ūdens kvalitāti LLU MPS “Vecauce”.
-    Demonstrējumu objektu ierīkošana z/s “Valti” lai parādītu augu barības vielu aiztures iespējas gaļas liellopu saimniecībās (mākslīgās mitrzemes ierīkošanas saimniecības pagalmu ūdeņu attīrīšanai un uzpludinājumu rekonstrukcija ganībās).
-    Informatīvais materiāls par barības vielu aizturi lauksaimniecībā “Vides risinājumi lauku saimniecībās – metodes un prakse vides ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanā”.
 

Projekta aktivitātes:
1.    Biogēnu aiztures pasākumu efektivitātes vērtēšana z/s “Lielkrūzes”.
2.    Investīcijas augu barības vielu apsaimniekošanas uzlabošanai z/s “Valti”:
-    Mākslīgās mitrzemes būvniecība saimniecības pagalmu ūdeņu attīrīšanai;
-    3 sezonālo uzpludinājumu atjaunošana ganībās.
3.    Ūdens kvalitātes monitorings LLU MPS “Vecauce” lai vērtētu mākslīgo mitrzemju ietekmi uz ūdens kvalitāti.
4.    Informatīvā materiāla par barības vielu aiztures pasākumiem lauksaimniecībā sagatavošana un publicēšana.