Brīvprātīgie dabas atjaunošanai, sadarbība starp Latviju un Portugāli

Projekta pase
Projekta norises laiks
01/02/2022 - 30/11/2022
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri

MONTIS - Associação de Conservação da Natureza

Finansētāji
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Norises vieta

Latvija, Portugāle

Projekta vadītājs
Nora Rustanoviča
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
+371 67830999
E-pasts
Adrese
Blaumaņa iela 32-8 Rīga, LV-1011
Mājas lapa

Eiropas Solidaritātes korpusa galvenais mērķis ir veicināt solidaritāti kā vērtību. Dabas aizsardzība ir lielisks solidaritātes simbols un ļoti labs vienojošs elements jauniešiem no dažādām kultūrām un vidēm. Šis projekta mērķis ir veicināt gan sociālo, gan dabas aizsardzības ieguvumu no brīvprātīgā darba. Projektā galvenā uzmanība tiks pievērsta jauniešu izpratnes veidošana par aktuāliem vides un dabas aizsardzības jautājumiem un iespējām kādas piedāvā nevalstiskās vides organizācijas, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību.

Lai sasniegtu projekta mērķus plānots organizēt starptautisku brīvprātīgo darba nometni 6 nedēļu garumā, kurā dosim iespēju 8 jauniešiem no Latvijas doties uz Portugāli, lai apzinātos bioloģiskās daudzveidības jautājumus ne tikai nacionālā, bet arī starptautiskā līmenī. Jauniešiem no Latvijas pievienosies 4 brīvprātīgie no Portugāles.

Mūsu projekta sadarbības partneris (uzņemošā organizācija) MONTIS ir nevalstiska vides organizācija, kas specializējas dabas atjaunošanā un saglabāšanā Portugālē. Tās galvenie mērķi ir nodrošināt dabisko procesu attīstību, veicināt vietējo sugu saglabāšanu, palielināt bioloģisko daudzveidību, saprātīgi pārvaldīt meža ugunsgrēkus un citus dabas apdraudējumus. MONTIS ir liela pieredze darbā ar brīvprātīgajiem, to iesaisti dabas atjaunošanas darbos.