Dabas kapitāls mūsu ikdienā

Projekta pase
Projekta norises laiks
01/11/2022 - 15/05/2024
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri

-

Finansētāji
Latvijas vides aizsardzības fonds / Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Norises vieta

Latvija, trīs pilota teritorijas - Madona, Kuldīga, Cēsis

Projekta vadītājs
Baiba Vitajevska-Baltvilka
Projekta koordinators
-
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Blaumaņa iela 32-8, Rīga, LV-1011
Mājas lapa

Reģionālā līmenī:

Īstenot dabas kapitāla kampaņu trijās pilota teritorijās Latvijas pilsētās - Cēsīs, Madonā un Kuldīgā. 

Novērtēt kampaņas ietekmi un sabiedrības atbalstu tai, kā arī uzsākt diskusiju starp sabiedrību un lēmumu pieņēmējiem (deputāti, izpildvara) pašvaldībās par dabas kapitāla nozīmi cilvēka ikdienā.

Nacionālā līmenī:

Iepazīstināt plašāku sabiedrību ar dabas kapitāla jēdzienu, skaidrojot dabas nozīmi gan ekonomiskā, gan kultūrvēsturiskā, gan cilvēka labbūtības kontekstā.

Sagatavot replikācijas stratēģiju dabas kapitāla tēmas tālākai popularizēšanai dabas organizāciju komunikācijas aktivitāšu ietvaros, t.sk. darbību plānu, gatavojoties 2025. gada pašvaldību vēlēšanām. Dalīties pieredzē ar citām nozares NVO, turpinot dialogu par dabas kapitāla pieeju dabas aizsardzības komunikācijā.

Ilgtermiņa:

Ienest konceptu “dabas kapitāls” reģionu dienas kārtībā, izvērtēt sabiedrības interesi un atbalstu šim konceptam un sagatavot koncepciju dabas kapitāla komunikācijai pašvaldību vēlēšanās 2025. gadā.

Sagatavot praksē balstītu zināšanu bāzi par dabas kapitāla komunikāciju (replikācijas stratēģiju), ko izmantot tālākā dabas aizsardzības nozares komunikācijā par dabas kapitālu.

 

Aktivitātes: 

1. Reģionālā kampaņa pilota teritorijās

A1. Vietējo aktīvistu kopienu iesaiste, aktivitāšu plānošana 3 pilota teritorijās. Lekcijas un diskusijas par dabas kapitāla tēmu katrā pašvaldībā.

A2. Dabas kapitālu simbolizējošu objektu izvēle katrā pilota teritorijā.

A3. “Kafija ar politiķiem”.

A4. Dabas kapitāla popularizēšanas kampaņa katrā pilota teritorijā.

A5. Novērtējums.

2. Nacionāla mēroga dabas kapitāla kampaņa

A6. Nacionāla mēroga dabas kapitāla kampaņas sagatavošana.

A7. Nacionāla mēroga dabas kapitāla kampaņas īstenošana.

A8. Dalība festivālā “Lampa”.

A9. Kampaņu izvērtējums un dabas kapitāla komunikācijas apspriešana ar nozares NVO.

Plānotie rezultāti:

  • Notikušas 9 tikšanās ar projekta sagatavošanas fāzē iesaistītajām interešu grupām.
  • Nodrošinātas 6 lekcijas un 9 diskusijas par dabas kapitālu.
  • Sagatavoti informācijas materiāli un notikusi balsošana par dabas kapitāla vēstnešiem katrā pilota teritorijā.
  • Noticis viens diskusiju pasākums katrā pilota teritorijā starp pašvaldību deputātiem, izpildvaru un vietējiem aktīvistiem.
  • Izstrādāta komunikācijas kampaņa pilota teritorijās, tai skaitā video sociālo mediju formātam, intervijas ar vietējiem iedzīvotājiem, informācijas stendu uzstādīšana pie dabas kapitālu simbolizējošiem objektiem un viena pastaigu maršruta izveide katrā pilota teritorijā.
  • Izstrādāta replikācijas stratēģija.
  • Sagatavots un īstenots nacionāla mēroga kampaņas plāns.
  • Notikusi dalība festivālā “Lampa”, nodrošinot lektorus vismaz 2 diskusijās par dabas kapitāla tēmu.
  • Veikts sabiedrības intereses un iesaistes izvērtējums (aptauju formātā).
  • Veicināta vienota stratēģija dabas kapitāla tēmas tālākai popularizēšanai nozares NVO komunikācijas aktivitāšu ietvaros.