Eiropas privāto zemju aizsardzības tīkls (European Networks for Private Land Conservation)

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.12.2020. – 31.05.2024.
Izpildītājs
Eurosite
Partneri

18 partneri no 11 Eiropas savienības valstīm. Latviju pārstāv LDF un Meža īpašnieku biedrība.

Finansētāji
ES LIFE programma, Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem
Norises vieta

Latvija, un vēl 10 ES valstis (Beļģija, Čehija, Francija, Igaunija, Itālija, Nīderlande, Portugāle, Rumānija, Spānija, un Vācija)

Projekta vadītājs
Carolina Halevy (Eurosite)
Projekta koordinators
Inga Račinska
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Blaumaņa iela 32-8, Rīga LV 1011
Mājas lapa

Projekta mērķis ir izvērst dažādu privāto zemju aizsardzībai pieejamo mehānismu klāstu Eiropas Savienībā, uzlabot finanšu stimulu un pieejamo finansējumu privāto zemju aizsardzībai. Tas tiks veikts ar mērķi uzlabot sabiedrības iesaisti privāto zemju aizsardzībā un turpināt iesāktās iniciatīvas, kas veicina sadarbību.

Aktivitātes: 

A. Ieviešanas aktivitātes

A.1. Privāto zemju aizsardzības pārvaldība
A.1.1. Zemes īpašnieku Koalīcija dabas aizsardzībai
A.1.2. Privātās zemes aizsardzības vēstnieki

A.2. Sabiedrības iesaistes privāto zemju aizsardzībā
A.2.1. Darba grupa: brīvprātīgie un sabiedriskā zinātne
A.2.2. Brīvprātīgo iesaiste privāto zemju aizsardzībā
A.2.3. Brīvprātīgo iespēju datubāze un kontakti
A.2.4. Pētījumi (BioBlitzes) par privāto zemju aizsardzību
A.2.5. Seminārs par sabiedriskās zinātnes pieejas izmantošanu privāto zemju aizsardzībai

A.3. Rīki privāto zemju aizsardzībai
A.3.1. Dabas aizsardzības servitūtu metodes pārbaude un atbalsts
A.3.2. Dabas aizsardzības servitūtu pielietojums
A.3.3. Privāti aizsargātas teritorijas, to dibināšana un atzīšana
A.3.4. Brīvprātīgie zīmoli

A.4. Finanšu veicinošie mehānismi un finansējums privāto zemju aizsardzībai
A.4.1. Darba grupa: finanšu veicinošie mehānismi privāto zemju aizsardzībai
A.4.2. Finansējuma iespēju izpēte privāto zemju aizsardzībai
A.4.3. Ideju nometne finansējuma piesaistei

A.5. Standartu un labās prakses piemēru attīstība privāto zemju aizsardzībai

B. Komunikācija, tīklošanās un informācijas izplatīšana

B.1. Komunikācija
B.2. Rokasgrāmata dabas aizsardzības zemes īpašniekiem
B.3. Apmācības dabas aizsardzības zemes īpašniekiem
B.4. Konference par privāto zemju aizsardzību

C. Projekta vadība un monitorings

C.1. Projekta vadība
C.2. Tīklošana
C.4. Projekta monitorings
C.5. Projekta pēc-ieviešanas plāns

Paredzamie rezultāti

 • Dabas aizsardzības zemes īpašnieku koalīcijas izveide un vēstnieku programma šīs koalīcijas atbalstam
 • Darba grupas dažādu jautājumu risināšanai
 • Ziņojums par brīvprātīgo iesaisti privāto zemju aizsardzībā
 • Brīvprātīgo aktivitātes: nometnes, kampaņa, datubāze
 • Ziņojums par sabiedriskās zinātnes iespējām privāto zemju aizsardzībā
 • Dabas aizsardzības servitūtu sistēmas pielietojuma testēšana vismaz 10 gadījumos, piecās ES dalībvalstīs, kopumā 500 ha apjomā, kā arī ziņojuma sagatavošana par testa rezultātiem
 • Ziņojums par privāto dabas aizsardzības teritoriju pielietojumu un to atzīšanu dažādās ES dalībvalstīs
 • Ziņojums par līgumiskās pieejas izmantošanu privāto zemju aizsardzībā
 • Ziņojums par sertifikācijas un dažādu zīmolu izmantošanu privāto zemju aizsardzībai
 • Pētījums par iespējām izmantot dažādus fiskālos stimulēšanas mehānismus, piemēram nodokļu atvieglojumus, privāto zemju aizsardzībai
 • Tiešsaistes seminārs par nodokļu atlaidēm pārrobežu ziedojumiem, rekomendācijas nepieciešamajām reformām
 • Ziņojums par rezultātos balstītu maksājumu sistēmas izmantošanas testa rezultātiem
 • Informatīvs atbalsts dabas aizsardzības NVO finanšu mehānismu piesaistē
 • Vienotu projektu ideju izstrāde lai atbalstītu privāto zemju apsaimniekošanu
 • Rokasgrāmata dabas aizsardzības zemes īpašniekiem
 • Projekta gala konference
 • Citas sanāksmes, kas tiks izziņotas projekta mājas lapā